Produkty

Společnost Explosia a.s. nabízí v oblasti střelivin celou řadu prachů.
Jednosložkové a sférické prachy používané například pro loveckou munici. Oblíbené, například pro svou spolehlivost při použití i v nízkých teplotách, jsou také dvousložkové prachy. Reloadingové prachy nabízíme velkoodběratelům přímo ve spotřebitelských obalech. Součástí výroby bezdýmných prachů je také výroba pro vojenské aplikace. V oblasti střelivin patříme mezi světovou špičku udávající trend.

Oddělení Trhaviny tvoří tři samostatná střediska.
První se zabývá výrobou černých prachů Vesuvit®, plastických trhavin Semtex® a trhavin typu DAP v mezinárodním označení ANFO prodávaných pod obchodní značkou Permon® a dále pak KAT Permonex®. Na druhém středisku jsou linky na výrobu NGG, NGL a dynamitů nabízených pod označením Perunit® a Ecodanubit, DBT Ostravit®, Slavit® a emulzních trhavin Emsit®. Třetí středisko se zabývá výrobou pentritu, pentritolu, bleskovice Startline a TNR.