Produkty

Společnost Explosia a.s. nabízí v oblasti střelivin celou řadu prachů.
Jednosložkové a sférické prachy používané například pro loveckou munici. Oblíbené, například pro svou spolehlivost při použití i v nízkých teplotách, jsou také dvousložkové prachy. Reloadingové prachy nabízíme velkoodběratelům přímo ve spotřebitelských obalech. Součástí výroby bezdýmných prachů je také výroba pro vojenské aplikace. V oblasti střelivin patříme mezi světovou špičku udávající trend.

Oddělení Trhaviny tvoří tři samostatná střediska.
První se zabývá výrobou černých prachů Vesuvit®, plastických trhavin Semtex a trhavin typu DAP v mezinárodním označení ANFO prodávaných pod obchodní značkou Permon a dále pak KAT Permonex. Na druhém středisku jsou linky na výrobu NGG, NGL a dynamitů nabízených pod označením Perunit a Ecodanubit, DBT Ostravit, Slavit a emulzních trhavin Emsit. Třetí středisko se zabývá výrobou pentritu, pentritolu, bleskovice Startline® a TNR.