Dvousložkové prachy

Dvousložkové prachy

  • destičkové a kotoučkové prachy
  • sférické prachy (kuličkové nebo válcované, hutné nebo porézní)
  • trubičkové prachy
  • páskové prachy
  • raketové prachy

Dvousložkové prachy kromě základní nitrocelulosy obsahují jako energetickou látku – nitroestery, obvykle nitroglycerin (10-38%). Prachy obsahují dále malá množství chemických stabilizátorů nebo další látky podobně jako je tomu u jednosložkových prachů.

Dvousložkové prachy mohou mít vyšší energetický obsah než prachy jednosložkové. Jejich kalorický obsah se podle typu pohybuje v rozmezí 3800-5200 kJ/kg. Jejich balistické a další vlastnosti jsou zpravidla uživatelsky zajímavější než u jednosložkových prachů. Zrna prachu mohou mít formu válečků, trubiček, destiček, kotoučků, pásků či sféroidů.

Popis výrobků

Dvousložkové prachy LOVEX® pro civilní střelivo

Níže uvedené ráže jsou pouze pro informaci.
Prosíme, kontaktuje obchodní oddělení Explosie, a.s. pro získání úplných technických specifikací pro každý druh uvedeného prachu.

Značení
Typ
Hlavní použití prachu
D 010-01 Sférický prach .22 WMR, .22 LR, .22 Short, nábojky vstřelovací techniky
D 013-01 Kotoučkový prach Brokové náboje.
D 015-01 Destičkový prach Brokové náboje.
D 032-01 Sférický porézní prach Brokové náboje.
D 032-03 Sférický porézní prach .357 Magnum, .38 Spec., 7.65 Brow., 9 mm Brow.
Nabízen také jako reloadingový prach D032
D 036-01 Sférický prach .357 Magnum, .40 SW, 7.62x25mm TT
D 036-03 Sférický prach .357 Magnum, 9 mm LUGER, .40 SW
D 036-05 Sférický prach 9 mm Luger, 8 gr. FMJ střela.
D 036-07 Sférický prach 9 mm Luger NONTOX (Heavy metal free primer) – Sellier-Bellot a.s. Czech Republic
D 036-08 Sférický prach 9 mm Luger, 7,5 gr. FMJ střela
D 037-01 Sférický prach .357 Magnum, .40 SW, .45 ACP, .44 Magnum
Nabízen také jako reloadingový prach D037.1
D 037-02 Sférický prach .357 Magnum, .44 Magnum,.30 Carbine
Nabízen také jako reloadingový prach D037.2
D 039-01 Destičkový prach .40 S & W a brokové náboje 12/70 /24 g, 28g.
D 060-01 Trubičkový prach .45-70, .45-90 Government, .50-90, .50-140 Sharps.
Nabízen také jako reloadingový prach D060
D 063-01 Sférický prach 7.62 x 39 mm, 8 gr. FMJ nebo SP střela.
D 063-02 Sférický prach 7.62 x 39 mm, .222 Remington, .223 Remington.
D 073-01 Sférický prach .223 Rem, .222 Rem, .22 Hornet, 5,6×50 R, .303 British
D 073-04 Sférický prach Nabízen také jako reloadingový prach D073.4
D 073-05 Sférický prach .223 Remington
Nabízen také jako reloadingový prach D073.5
D 083-01 Sférický prach 7.62x54R, .308 Winchester
D 100-01 Sférický prach 12.7 x 99 mm, .50 BMG