Ostatní výrobky

  • Pentrit (2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diyl-tetranitrát; Pentaerythritol-tetranitrát; PENT)
  • Pentritol Np 10T
  • Trinitroresocin (2,4,6-Trinitroresorcin; 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diol; Kyselina styfnová; Trizin; Tricin)

Všechny typy pentritu jsou vyráběny diskontinuálním nebo kontinuálním krystalizačním procesem.

PENTRIT NK

PENTRIT NK

PENTRIT NK se používá jako surovina pro výrobu brizantních trhavin nebo pro výrobu flegmatizovaného PETN.

PENTRIT ND

PENTRIT ND

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

PENTRIT ND má formu pravidelných, dobře vyvinutých krystalů a používá se jako surovina pro výrobu bleskovic a základních náplní elektrických detonátorů.

PENTRIT NS

BEZPEČNOSTNÍ LIST – Pentrit vlhčený

BEZPEČNOSTNÍ LIST – Pentrit suchý

PENTRIT NS má formu pravidelných, dobře vyvinutých krystalů a používá se jako surovina pro výrobu plastických trhavin nebo jako léčivo.

Zatřídění pro přepravu: UN 0150, PENTAERYTHRIT TETRANITRÁT, OVLHČENÝ, obsah vody minimálně 25% hmotnostních, 1.1D, ADR

PENTRITOL Np 10T

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

PENTRITOL Np 10T je směs PENTRITU NK a TNT o poměru 90 : 10. Směs se vyrábí technologií horkovodní suspenze. PENTRITOL Np 10T je určen pro výrobu bleskovic, detonátorů, rozbušek, počinových náloží a brizantních trhavin.

Zatřídění pro přepravu: UN 0151, PENTOLIT, suchý, 1.1D, ADR

Standardní balení

PENTRIT NK, ND, NS a NP-2, NP-5, NP-10 s minimálním obsahem vody 25% jsou baleny do PE pytlů. Tyto PE pytle se vkládají do kartonových krabic schválených dle UN standardů.
PENTRITOL Np 10T se balí suchý do PE pytlů.