Ostatní výrobky

  • Pentrit (2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diyl-tetranitrát; Pentaerythritol-tetranitrát; PENT)
  • Pentritol Np 10T
  • Trinitroresocin (2,4,6-Trinitroresorcin; 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diol; Kyselina styfnová; Trizin; Tricin)

Všechny typy pentritu jsou vyráběny diskontinuálním nebo kontinuálním krystalizačním procesem.

PENTRIT NK

BEZPEČNOSTNÍ LIST – SUCHÝ PENTRIT

BEZPEČNOSTNÍ LIST – VLHČENÝ PENTRIT

NÁVOD K POUŽITÍ

PENTRIT NK

PENTRIT NK se používá jako surovina pro výrobu brizantních trhavin nebo pro výrobu flegmatizovaného PETN.

PENTRIT ND

PENTRIT ND

BEZPEČNOSTNÍ LIST – SUCHÝ PENTRIT

BEZPEČNOSTNÍ LIST – VLHČENÝ PENTRIT

NÁVOD K POUŽITÍ

PENTRIT ND má formu pravidelných, dobře vyvinutých krystalů a používá se jako surovina pro výrobu bleskovic a základních náplní elektrických detonátorů.

PENTRIT NS

BEZPEČNOSTNÍ LIST – SUCHÝ PENTRIT

BEZPEČNOSTNÍ LIST – VLHČENÝ PENTRIT

NÁVOD K POUŽITÍ

PENTRIT NS má formu pravidelných, dobře vyvinutých krystalů a používá se jako surovina pro výrobu plastických trhavin nebo jako léčivo.

Zatřídění pro přepravu: UN 0150, PENTAERYTHRIT TETRANITRÁT, OVLHČENÝ, obsah vody minimálně 25% hmotnostních, 1.1D, ADR

PENTRITOL Np 10T

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

PENTRITOL Np 10T je směs PENTRITU NK a TNT o poměru 90 : 10. Směs se vyrábí technologií horkovodní suspenze. PENTRITOL Np 10T je určen pro výrobu bleskovic, detonátorů, rozbušek, počinových náloží a brizantních trhavin.

Zatřídění pro přepravu: UN 0151, PENTOLIT, suchý, 1.1D, ADR

Standardní balení

PENTRIT NK, ND, NS a NP-2, NP-5, NP-10 s minimálním obsahem vody 25% jsou baleny do PE pytlů. Tyto PE pytle se vkládají do kartonových krabic schválených dle UN standardů.
PENTRITOL Np 10T se balí suchý do PE pytlů.