Trhaviny připravované na místě spotřeby

Jedná se o trhaviny vyráběné na místě spotřeby a nabíjené do vývrtů pomocí mísicích a nabíjecích vozů. Trhavina je do vývrtu nabíjena ode dna nabíjecí hadicí.

EMSIT® 20 MNV

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Povrchová trhavina EMSIT® 20 vyráběná mísicím a nabíjecím vozem je trhavina moderního emulzního typu, která je charakterizována vysokou detonační rychlostí a vynikající vodovzdorností. Trhavina je vyráběna na místě okamžité spotřeby. Používá se jako výkonná trhavina zejména při odstřelech, kde se vyskytují mokré nebo zavodněné vrty nebo kde charakter rozpojovaného materiálu vyžaduje použití výkonné trhaviny. Trhavina se nabíjí do vývrtů opatřených počinem, kterým je náložka trhaviny s detonační rychlostí nejméně 6 000 m/s (např. PERUNIT® E).

NABÍJECÍ VOZY A JEJICH KAPACITY

 
EMSIT® 20
[kg]
ŠKODA I
8 200
ŠKODA II
8 200
MINAV – 1
7 400
Rychlost nabíjení
100 – 150 kg . min-1
2 500 – 3 000 kg . hod-1
Nejmenší povolený průměr vývrtu
70 mm

Kontakt

Petr Hlaváček
tel.: +420 736 505 985
email: [email protected]