Emulzní trhaviny

Trhaviny emulzního typu

EMSIT® V

EMSIT® V

NÁVOD K POUŽVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Povrchová trhavina EMSIT® V je trhavina moderního emulzního typu senzibilizovaná skleněnými mikrokuličkami, která je charakterizována vysokou detonační rychlostí a vynikající vodovzdorností. Trhavina je balena moderním náložkovacím strojem do tepelně a mechanicky odolné fólie s vysoce pevným svárem. Používá se v malých i velkých průměrech jako výkonná trhavina při odstřelech, kde se vyskytují mokré nebo zavodněné vrty. Uplatňuje se i při trhacích pracích v podzemí. Tento a všechny ostatní typy emulzních trhavin jsou v mnohých případech ekonomičtější alternativou klasických dynamitů. EMSIT® V je na rozdíl od trhaviny EMSIT® M tužší konzistence. K jeho roznětu je nutno použít počinovou nálož trhaviny s detonační rychlostí min. 6 000 m/s.

EMSIT® M, EMSIT® 1

EMSIT® MEMSIT® 1

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Emsit M

BEZPEČNOSTNÍ LIST Emsit M

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Emsit 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST Emsit 1

Důlní skalní trhavina EMSIT® M je trhavina moderního emulzního typu senzibilizovaná skleněnými mikrokuličkami, která je charakterizována vysokou detonační rychlostí a vynikající vodovzdorností. Trhavina je balena moderním náložkovacím strojem do tepelně a mechanicky odolné fólie s vysoce pevným svárem. Používá se v malých i velkých průměrech jako výkonná trhavina při odstřelech, kde se vyskytují mokré nebo zavodněné vrty. Uplatňuje se i při trhacích pracích v podzemí. Tento a všechny ostatní typy emulzních trhavin jsou v mnohých případech ekonomičtější alternativou klasických dynamitů.

Dopravní zařazení: UN 0241, Trhavina, Typ E, 1.1 D, ADR

Parametr
Jednotka
EMSIT® V
EMSIT® M
EMSIT® 1
Výbuchové teplo
kJ/kg
2800
2800
2800
Měrný objem zplodin
dm3/kg
800
800
800
Výbuchová teplota
°C
1800
1800
1800
Kyslíková bilance
%O2
+0,5
+0,5
+0,5
Detonační rychlost fi. 65 mm
m/s
min. 4500
min. 4700
min. 4700
Přenos detonace
cm
na dotek
na dotek
na dotek
Hustota
kg/m3
min. 1150
min. 1050
min. 1050
Citlivost k iniciaci
počin 500 g
rozb. č. 8
rozb. č. 8
Odolnost proti vodě
24h /0,3 MPa
24h /0,3 MPa
24h /0,3 MPa
Nejmenší dovolený průměr
mm
50
30
30

Standardní balení

Typ trhaviny
EMSIT® V
EMSIT® M, EMSIT® 1
Průměr nálože[mm]
65 / 75 / 90
30 / 38 / 50 / 65 / 75 / 90
Hmotnost [g]
2500 / 2500 / 3000
500 / 463 / 1250 / 2500 / 2500 / 3000
Délka [mm]
600 / 515 / 400
680 / 393 / 540,590 / 660,690 / 500,520 / 435,450

Poznámka: Délky náloží jsou variabilní v závislosti na hustotě emulzní matrice.