Služby akreditovaných zkušeben

Společnost Explosia a.s. disponuje následujícími zkušebními laboratořemi:

  • Balistická zkušebna
  • Laboratoř bezpečnostního inženýrství
  • Laboratoř GC/MS a HPLC.

Rozsah prováděných zkoušek