Pardubická Explosia určuje směr moderní těžby kamene

Výrobou výbušnin se zabývá už více než sto let. Posledních třicet let také provádí trhací práce v kamenolomech pomocí nabíjecích vozů, které v České republice začala používat jako vůbec první společnost. Jde o moderní způsob trhacích prací, který velmi významně zvyšuje bezpečnost, je šetrnější k přírodě a také šetří finance. Aktuálně Explosia rozšířila svůj vozový park o další nabíjecí vůz a řadí se mezi nejlepší společnosti v tomto odvětví u nás.

Explosia trhací práce v kamenolomech provádí pomocí úseku Fospol. Ten se stal zavedenou značkou a zákazníci o něm vědí, že nabízí především zkušenost technických vedoucích odstřelů (TVO), kvalitní trhaviny pro spolehlivou práci i užití té nejmodernější techniky. Úsek Fospol za rok 2021 v lomech rozpojil téměř 5 000 000 tun kamene. Dlouhodobě se Fospolu daří uspokojovat zvýšené požadavky na fragmentaci kameniva po odstřelu a na snižování množství nežádoucích nadrozměrných kusů. Je tomu tak hlavně díky kombinaci používání moderních vrtacích souprav, velmi zkušeného a zodpovědného týmu střelmistrů a spolehlivé trhaviny Emsit 20. „Vždy nás potěší, když nás zákazník informuje o snížení počtu nadrozměrných kusů kamene v našem odstřelu“, neskrývá radost předseda představenstva Explosie Radomír Krejča.

Fospol disponuje několika vrtacími soupravami, jejichž úkolem je před samotným odstřelem vyvrtat většinou kolem 50 vývrtů hlubokých zhruba 20 metrů dle projektu pro daný odstřel. Dvě soupravy byly pořízeny v roce 2020, ta nejnovější dorazila před rokem. „Jsme rádi, že mnohamilionové investice do technického vybavení naši zákazníci oceňují. Raději dají přednost kvalitě a bezpečnosti trhacích prací, než by hleděli pouze na cenu, ovšem s obavami, jak odstřel dopadne“, říká Radomír Krejča.

Do vrtacími soupravami vytvořených vrtů se pak vkládá trhavina v podobě počinových náloží, na které se „načerpá“ emulsní trhavina z nabíjecího vozu, vývrty se propojí detonační trubičkou a stěna je připravena k samotnému odstřelu.

Právě užití nabíjecího vozu, jehož výhodou je vyšší bezpečnost práce, rychlost nabíjení a efektivita vynaloženého úsilí, je v poslední době nejrozšířenější způsob používání trhavin při těžbě. Nabíjecí vozy totiž dopravují nevýbušné komponenty na místo spotřeby a tam se jejich mísením vyrábí trhavina, která se rovnou spotřebovává nabíjením do vrtu. Explosia ještě donedávna disponovala dvěma nabíjecími vozy, na jejichž vývoji se také podílela. V dubnu letošního roku byl uveden do provozu další moderní mísicí a nabíjecí vůz (MNV) Tatra Phoenix 8×6, který má vysokou kapacitu přepravovaného množství trhaviny a speciálně upravenou ovládací kabinu operátora. „Práce s tímto strojem je posunem do 21. století, ať již z pohledu samotné práce v kamenolomu, tak i při přesunech mezi nimi v rámci celé České republiky,“ pochvaluje si Radomír Krejča. Užitím moderních technických prostředků Explosia pomáhá těžebním společnostem k pomalejšímu nárůstu cen kameniva. Ochrana životního prostředí je na prvních místech agendy většiny těžařských společností, které jsou nuceny minimalizovat dopad na místní komunity a biologickou rozmanitost. Díky skvělému a zkušenému týmu TVO, střelmistrů a jejich pomocníků, mechaniků, vrtařů a bagristů, ale také díky modernizaci strojního vybavení a použití spolehlivé trhaviny Emsit 20, se daří Explosii snižovat dopad na životní prostředí. Je skvělé, že se dnes dá těžit v souladu s přírodou.

Pardubická Explosia opět na jedné miliardě

Rok plný pandemických opatření, omezení a uskromňování se, ale také obchodních úspěchů, takový byl rok 2021 z pohledu Explosie. Pro pardubického výrobce výbušnin to byl totiž z ekonomického hlediska rok nadmíru vydařený. V obratu opět atakovala hranici jedné miliardy korun, přičemž dosáhla jednoho z nejvyšších zisků ve své novodobé historii, a to na úrovni 85 milionů korun před zdaněním.

Pravidelné testování zaměstnanců a jejich zásobení ochrannými pomůckami kladly na společnost nároky jak finanční, tak i logistické, práce na home office u těch, u kterých to bylo možné, zase přinášela nové zkušenosti ve vnitropodnikové komunikaci, nemoci a nařízené karantény zaměstnanců, to vše byly záležitosti, se kterými se musela společnost potýkat. I díky přístupu zaměstnanců, kteří svou poctivou prací pomáhají Explosii posouvat se dál, se dařilo toto složité období úspěšně zvládat. Na konci roku se tak Explosia mohla pochlubit obratem 958 milionů korun a ziskem 85,3 milionů před zdaněním. Tato hodnota se ještě může měnit na základě auditů, ale případné úpravy by neměly být zásadní. „Jsme rádi, že do roku plného dvojek jsme opět vstoupili na pozici české jedničky ve výrobě výbušnin,“ říká předseda představenstva Radomír Krejča. I díky takovému výsledku mohla společnost jako výraz díků ke konci roku opět svým zaměstnancům vyplatit roční odměny na úrovni celé jedné mzdy, což je výrazně více, než bývalo dříve zvykem.

Pohled do roku 2022 už ovšem tolik optimismu nepřináší. „Co považujeme za zásadní, je situace na trhu surovin a energií, jejichž ceny rapidně vzrostly. Navíc surovin je nedostatek, takže při jednáních s dodavateli často narážíme na množstevní limity“, vysvětluje Radomír Krejča. A tak se chce firma ještě více zaměřit na úspory, ať už pečlivější kontrolou hospodaření s energiemi, nebo například hledáním levnějších alternativních surovin. Cílem je opět dosáhnout obratu na úrovni jedné miliardy korun. I v letošním roce plánuje Explosia investovat do oprav a modernizace společnosti, a to znovu ve výši přes 100 milionů korun. „Věříme, že společně jsme schopni rok, který bude náročný pro všechny z nás, zvládnout tak, abychom z něj měli na jeho konci radost. Netvrdíme, že to bude snadné, ale jsme přesvědčeni, že opět obstojíme,“ uzavírá za Explosii hodnocení roku 2021 a vyhlídky pro ten letošní Radomír Krejča.

Chemie pomáhá! A Explosia s ní!

Nová, a především povedená, kampaň Svazu chemického průmyslu Chemie pomáhá dělá reklamu chemii. Pomáhá aktivně rozvíjet debatu o prospěšnosti chemie současné společnosti a podílu tohoto oboru na řešení nejrůznějších výzev zítřka. Zapojilo se do ní mnoho firem působících v oblasti chemického průmyslu. Její tváří se stala také Explosia.

Chemie nepatří mezi nejoblíbenější předměty studentů základních škol, ovšem i oni si dříve či později uvědomí důležitost tohoto oboru, jehož objevy a vynálezy formovaly moderní společnost dneška. Platforma Chemie pomáhá je proto příspěvkem do debaty o smyslu a poslání chemie pro naši dobu. Explosia, coby firma aktivně působící v rámci Svazu chemického průmyslu ČR, se plně hlásí k etickým normám a závazkům globální iniciativy Responsible care. Zároveň si uvědomuje svoji odpovědnost za budoucí technologický rozvoj, ochranu životního prostředí a kvalitu vzdělávání nových generací tam, kde jsme doma – v České republice. Chceme proto využít všech možností, které náš obor nabízí, ve prospěch naší země i její konkurenceschopnosti ve světě. I proto jsme se zapojili do této kampaně. Jsme přesvědčeni, že chemie pomáhá zkvalitňovat lidem životy, chránit životní prostředí a zároveň naplňovat potenciál naší země tak, abychom se v praktickém využívání moderních technologií mohli měřit s těmi nejlepšími.

Hlavní sdělení kampaně je ale jednoduché i pravdivé zároveň – chemie pomáhá lidem i planetě. Explosia se stala jednou z tváří kampaně, když se do projektu zapojila prezentací svých dvou produktů, které pomáhají zvyšovat naši bezpečnost. Jedná se Semtex Desintegrátor, určený k likvidaci podezřelých zavazadel například na letištích, a o detekční soupravu Detex, která pomocí chemie odhaluje osoby, jež přišly do kontaktu s výbušninou. Věříme, že chemie pomáhá, a pomáhat bude i do budoucna.

Více o celé kampani se dozvíte zde.

Veletrh IDET opět nabídl setkání z očí do očí

Moravská metropole hostila na začátku října mezinárodní veletrh IDET. Setkání předních výrobců a prodejců vojenské a bezpečnostní techniky se konal již pošestnácté, a nechyběla na něm samozřejmě ani Explosia.

Tradičně vysoká účast na našem stánku potvrzuje, že naši obchodní partneři mají zájem o setkávání se zástupci Explosie. Veletrh totiž nabízí nejen možnost přátelského shledání, ale především dává možnost diskutovat jak obchodní, tak i technické záležitosti. „Naši obchodníci i odborníci absolvovali během tří dnů několik desítek schůzek, které mají za cíl co nejlépe pochopit potřeby našich zákazníků tak, abychom na ně mohli jako společnost reagovat. Proto považujeme účast na veletrzích tohoto typu za nezbytnou, obzvlášť, jedná-li se o veletrh domácí,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Explosia Radomír Krejča. Stánek Explosie byl především přehlídkou speciálních výrobků, pozornost na sebe poutaly například Semtex Desintegrátor, určený pro boji proti terorismu, Semtex Razor, ohebná kumulativní nálož sloužící k řezání kovů, anebo celospalitelné moduly, o kterých se hodně hovoří s ohledem na nákup děl Caesar do české armády. Mezi významné hosty, kteří na stánek Explosie zavítali, se zařadil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, pod jehož ministerstvo Explosia spadá. „Zajímal se například o to, zdali je Explosia připravena na dodávky modulů pro českou armádu, či jestli se nám daří plnit finanční plán letošního roku. Jsem rád, že jsme na oba zmiňované dotazy mohli reagovat kladně,“ dodává Radomír Krejča. Veletrh IDET se koná vždy jednou za dva roky, další ročník by se tak měl uskutečnit v roce 2023.

Druhou vlnu epidemie jsme zvládli, hlásí Explosia

Současná doba koronavirová se nás dotýká na mnoha frontách, ať už jde o omezení setkávání se s lidmi, nákupů nebo sportovních a kulturních akcí. Dopad má situace kolem nemoci Covid-19 také na výrobní podniky, které se snaží své zaměstnance před nákazou chránit a tím tak zajistit plynulý chod výroby. Naše společnost šla v boji proti epidemii odvážnou, i když finančně náročnou cestou a zdá se, že jsme uspěli. Alespoň zatím.

Už první vlna epidemie na jaře letošního roku k nám přinesla mnohá opatření. Mezi první patřilo zvýšení hygieny v podobě užívání dezinfekce rukou a zajištění roušek pro zaměstnance. Na jejich výrobu byli dokonce někteří zaměstnanci vyčleněni a ušito jich bylo více než šest set. „Ochota některých pracovníků, sehnat materiál na jejich výrobu ve svém volném čase, byla úžasná,“ oceňuje přístup podřízených předseda představenstva Explosie Radomír Krejča. I díky opatřením, ke kterým se brzo přidal například zákaz návštěv nebo práce na home office u zaměstnanců, kde to bylo možné, se podařilo první vlnu ustát bez jakéhokoliv omezení provozu společnosti.

Druhá vlna epidemie, která nabrala na síle na začátku podzimu, vyzkoušela naši připravenost naplno. Firma zavedla již vyzkoušená opatření, ovšem zvyšující se nárůst nakažených vně i uvnitř společnosti ukazoval, že tentokrát je potřeba přidat další opatření. Těmi se staly PCR testy zaměstnanců, na které jsme objednali specializovanou laboratoř. „Jakmile jsme měli u zaměstnance podezření, že by mohl být nakažen, protože měl i sebemenší příznaky, nebo se v jeho okolí pohyboval někdo, kdo měl nákazu potvrzenou, zaplatili jsme mu test“, popisuje Radomír Krejča. Naši bezpečnostní technici okamžitě trasovali dotčené zaměstnance a zajišťovali bezproblémový, a především bezpečný průběh testování, čímž se podařilo vytvořit zhruba třídenní náskok oproti hygienickým stanicím, které náš přístup následně ocenily. Společnost se díky testování a rychlému trasování podařilo před větším šířením nákazy uchránit a až na menší organizační záležitosti nebyla výroba epidemií dotčena. „Byť nás testy stály více než dvě stě tisíc korun, vydaných peněz nelitujeme, protože zdraví a bezpečí našich zaměstnanců jsou u nás na prvním místě“, uzavírá příběh druhé vlny předseda představenstva Explosie.

Odborníci v současné době varují už před možnou třetí epidemiologickou vlnou. V případě, že se jejich prognózy naplní, s přispěním našich zaměstnanců jsme připraveni jí opět vzdorovat.