Želatinované trhaviny

Průmyslové trhaviny dynamitového typu

PERUNIT® E, ECODANUBIT

PERUNIT® EECODANUBIT

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Důlní skalní trhavina PERUNIT® E, ECODANUBIT je trhavina klasického dynamitového typu, z jejíhož složení vyplývá vysoký obsah energie, velká hustota a vysoké hodnoty detonační rychlosti. Používá se na podzemních pracovištích v nevýbušném prostředí a na povrchových pracovištích, kde charakter rozpojovaného materiálu vyžaduje použití výkonné trhaviny. Zejména velkoprůměrové náložky jsou vhodné k počinování trhavin. Používá se k trhacím pracím v mokru a pod vodou za podmínek uvedených v jeho návodu k používání. Tato tradiční trhavina byla v roce 2007 opět inovována a neobsahuje již zdravotně nebezpečné DNT a TNT.

INFERNIT® 45

INFERNIT® 45

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Plastická trhavina pro zvláštní použití INFERNIT® 45 je trhavina klasického dynamitového typu, z jejíhož složení vyplývá vysoký obsah energie, velká hustota a vysoké hodnoty detonační rychlosti. Navíc se vyznačuje stabilizovanou detonační rychlostí i v malých průměrech. Ve všech průměrech se používá zejména jako počinová nálož, dále pro sekundární rozpojování, geoseismický průzkum a všude tam, kde lze využít stabilizovaná detonační rychlost. Používá se k trhacím pracím v mokru a pod vodou za podmínek uvedených v jeho návodu k používání. Neobsahuje karcinogenní DNT ani toxický TNT. Jde o trhavinu, která se na základě požadavků zákazníků vrací do našeho sortimentu.

Dopravní zařazení: UN 0081, Trhavina, Typ A, 1.1 D, ADR

Parametr Jednotka PERUNIT® E ECODANUBIT INFERNIT® 45
Výbuchové teplo kJ/kg 4100 4500 4680
Měrný objem zplodin dm3/kg 858 825 717
Výbuchová teplota °C 3000 3100 3400
Kyslíková bilance %O2 +2,2 +1,2 +1,5
Detonační rychlost (fi 65 mm) m/s min. 6200 min. 6000 min. 6200
Brizance dle Hesse mm 14 18 22
RPS % 78 78 70
Přenos detonace cm 4 2 10
Hustota kg/m3 1300 1350 1450
Citlivost k iniciaci rozb. č. 8 rozb. č. 8 rozb. č. 8
Odolnost proti vodě (velkoprůměrové náložky) 12h /0,3 MPa 4h/0,3 MPa 24h /0,08 MPa
Odolnost proti vodě (maloprůměrové náložky) 2h /0,01 MPa 2h /0,01 MPa 10h /0,1 MPa
Nejmenší dovolený průměr mm 28 28 22
Spotřební doba měsíc 9 6 12

 

Standardní balení

Průměr nálože [mm] 28 32 38 50 60 65 70 80 90
Hmotnost nálože [g] 200 250 500 1250 2083 2500 2500 3125 4167
Délka [mm] 220 200 320 440 610 550 450 450 480
Hmotnost obalu [kg/box] 25 25 25 25 25 25 25 25 25

 

Maloprůměrové náložky (22 až 38 mm) jsou baleny do voskovaného papíru.

Velkoprůměrové náložky (50 až 120 mm) jsou baleny v PE hadici.