Důlně bezpečné trhaviny

Důlně bezpečná protiplynová trhavina II. kategorie dle DIN – Ostravit® C
Důlně bezpečná protiplynová trhavina I. kategorie dle DIN – Slavit® V

OSTRAVIT® C

Ostravit

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Důlně bezpečná protiplynová trhavina OSTRAVIT® C je poloplastická trhavina na bázi výměnných iontů a složek snižujících sklon trhaviny k deflagraci, obsahující kapalný nitroester. Trhavina je zařazena jako DBT II. kategorie a používá se pro trhací práce v uhelných dolech s vysokým rizikem výbuchu důlních plynů a uhelného prachu podle návodu k jejímu používání.

SLAVIT® V

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Důlně bezpečná protiplynová trhavina SLAVIT® V je plastická trhavina s obsahem chloridu sodného, obsahující kapalný nitroester. Trhavina je zařazena jako DBT I. kategorie a používá se pro trhací práce v uhelných dolech s rizikem výbuchu důlních plynů a uhelného prachu podle návodu k jejímu používání. Trhavinu je povoleno nabíjet pneumaticky. Náložky trhaviny se nesmějí dělit.

Dopravní zařazení: UN 0081, Trhavina, Typ A , 1.1 D, ADR

Parametr
Jednotka
OSTRAVIT® C
SLAVIT ® V
Výbuchové teplo
kJ/kg
2070
3100
Měrný objem zplodin
dm3/kg
570
625
Výbuchová teplota
°C
1500
1900
Kyslíková bilance
%O2
+3,5
+2,4
Detonační rychlost
m/s
1800
2500
Brizance dle Hesse
mm
6,5
12
RPS
%
30
55
Přenos detonace
cm
3
4
Hustota
kg/m3
1100
1100
Citlivost k iniciaci
rozb. č. 8
rozb. č. 8
Odolnost proti vodě
2h /0,01 MPa
3h /0,01 MPa
Nejmenší dovolený průměr
mm
30
30
Spotřební doba
měsíc
9
9

Maloprůměrové náložky (28 a 30 mm) jsou baleny do voskovaného papíru.

Nálože jsou vkládány do kartonových krabic opatřených UN číslem.