Výzkum

VÚPCH se svou činností zaměřuje především na výzkum a vývoj technologií výroby střelivin, trhavin a spalitelných mas, dále na laboraci náplní a munice, malosériovou výrobu střelivin a trhavin a na související aplikační techniky, jako jsou např. výroba komponent pro letecké záchranné systémy, speciální trhací a demoliční práce, hodnocení detektorů výbušnin dle požadavku uživatele atd.

Aktivity jednotlivých oddělení čerpají z vlastní dlouholeté tradice a zkušeností z výzkumu, vývoje a zkušebnictví při řešení jednotlivých výrobků a ze zkušeností z výrob od roku 1921.

Laboratoře VÚPCH zajišťují kromě výzkumné a vývojové činnosti i široké spektrum analýz a testů pro výrobní útvary Explosia a.s. i pro externí zákazníky, např. analýzy a identifikace neznámých výbušnin, balistické testy střelivin, výbušninářské a bezpečnostní testy výbušnin atd. Mnohé z těchto testů jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Pracovníci VÚPCH poskytují expertní činnost v oblasti stabilitní problematiky propelentů, detekce výbušnin, identifikace střelivin z munice a střeliva, dále v oblasti likvidace střelivin, pyrotechnických složí a dalších komponent delaborovaných z velkorážové munice a raket, poskytují také expertní služby pro armádní výzkumnou základnu a specializované školicí služby (např. školení pyrotechniků aj.).

Postery k 65. výročí VÚPCH:
Poster 1 CZ
Poster 2 CZ