Testovací zařízení

BALISTICKÁ BOMBA

RB 40, 100, 200, 400 a 700

K měření pyrostatických parametrů propelentů

Balistické bomby typu RB jsou součástí pyrostatického zkušebního měřicího pracoviště, kde ve spojení s piezoelektrickým tlakovým čidlem slouží k měření křivky nárůstu tlaku při konstantním objemu pro různé druhy propelentů. Z naměřených hodnot lze pomocí záznamového a vyhodnocovacího zařízení vybaveného speciálním softwarem získat o zkoušeném propelentu další informace. Je tak možno s vysokou pravděpodobností předpovědět chování zkoušeného propelentu při výstřelu ze skutečné zbraně. Použití uzavřené nádoby tedy umožňuje minimalizovat počet výstřelů z reálné zbraně. Údaje získané ze zkoušek v balistické bombě lze využít při vývoji nových propelentů a rovněž ke kontrole běžných typů střelného prachu. Balistické bomby typu RB byly vyvinuty ve Výzkumném ústavu průmyslové chemie při Explosia a.s. v součinnosti s Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzity Pardubice, v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „TIP“.

Popis zařízení

Balistická bomba RB je vysokotlaká uzavřená nádoba vyrobená z vysokopevnostní oceli, jejíž vnější povrch je opatřený chladicím pláštěm. Je vybavena teplotním čidlem, piezoelektrickým převodníkem tlaku, dvěma výstupními ventily a speciálně těsněným šroubovým závěrem.  Tento závěr je opatřen iniciačním zařízením – buď elektrickým, nebo mechanickým. Nádoba je usazena ve stojanu, v němž je možno  upravovat její polohu v rozmezí 180 °. Stojan je upevněn na mobilním podvozku s antistatickou úpravou.