Trhaviny pro zvláštní použití

Trhaviny pro destrukční práce, počinování, hladký výlom apod.

SEMTEX® 1A

SEMTEX® 1A

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® 1A je trhavina na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž účinnou složkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. Používá se zejména pro destrukční práce, trhací práce pod vodou (do 100 m), speciální trhací práce a jako počinová trhavina. Trhavinu lze dělit a tvarovat za podmínek uvedených v návodu na její používání.

SEMTEX® 1H

SEMTEX® 1H

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® 1H je trhavina na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž účinnou složkou je pentrit a hexogen. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. Používá se zejména pro destrukční práce, trhací práce pod vodou (do 100 m) a speciální trhací práce. Trhavinu lze dělit a tvarovat za podmínek uvedených v návodu na její používání.

SEMTEX® 10

SEMTEX® 10

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® 10 je trhavina na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž účinnou složkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. Používá se zejména pro speciální destrukční a trhací práce, pro trhací práce pod vodou (do 100 m vodního sloupce). Jedná se o dobře tvárlivou a přilnavou trhavinu černé barvy. Trhavinu lze dělit a tvarovat za podmínek uvedených v návodu na její používání.

SEMTEX® 10-SE

SEMTEX® 10-SE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® 10-SE je trhavina na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž účinnou složkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. Používá se pro výbuchové zpevňování kovových materiálů. Jedná se o dobře tvarovatelnou a přilnavou trhavinu bílé barvy v podobě listové nálože.Trhavinu lze dělit a tvarovat za podmínek uvedených v návodu na její používání.

SEMTEX® S 30

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® S 30 je trhavina, jejíž účinnou složkou je pentrit. Používá se pro výbuchové plátování a svařování kovů. Jedná se o bílou sypkou látku. Používá se pro trhací práce na povrchu i v podzemí.

SEMTEX® 90

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Semtex 90 P
BEZPEČNOSTNÍ LIST Semtex 90 P

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Semtex 90 H
BEZPEČNOSTNÍ LIST Semtex 90 H

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Semtex 90 PH
BEZPEČNOSTNÍ LIST Semtex 90 PH

Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® 90 je trhavina na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž účinnou složkou je pentrit a hexogen. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. Používá se pro speciální destrukční a trhací práce, pro trhací práce pod vodou (do 100 m vodního sloupce) a na povrchu. Trhavina je ve velkém rozsahu teplot tvárná a lepivá. Spotřební doba 10 let.

 

Výbušninářské parametry trhavin

Parametr
Jednotka
Semtex® 1A
Semtex® 1H
Semtex® 10
Semtex®10-SE
Semtex® S 30
Výbuchové teplo
kJ/kg
2648
2765
3679
2709
1277
Měrný objem zplodin
dm3/kg
1140
1171
1005
1100
420
Výbuchová teplota
°C
1991
2073
2759
1975
1023
Kyslíková bilance
%O2
-63,4
-64
-44
-62,6
-3,0
Detonační rychlost (utěs. nálož)
m/s
7000
7000
7200
6700
2200
Brizance dle Hesse
mm
21
21
21
14
9
RPS
%
72
85
80
70
Přenos detonace
cm
3
3
3
1
Hustota
kg/m3
1340
1400
1400
1450
Sypná hmotnost
kg/m3
1050
Citlivost k iniciaci
rozb. č. 8
rozb. č. 8
rozb. č. 8
rozb. č. 8
rozb. č. 8
Odolnost proti vodě
10h /1 MPa
10h /1 MPa
10h /1 MPa
10h /1 MPa
nevodovzdorná
Nejmenší dovolený průměr
mm
3
5
5
1,5
10
Spotřební doba
rok
2
5
5
2
1

 

Parametr
Jednotka
Semtex® C-4
Semtex® PW4
Semtex® 90 P
Semtex® 90 PH
Semtex® 90 H
Výbuchové teplo
kJ/kg
3780
3470
4438
4319
4063
Měrný objem zplodin
dm3/kg
1090
1140
928
965
1029
Výbuchová teplota
°C
2800
2550
3139
3092
2927
Kyslíková bilance
%O2
-47,8
-54,5
-33
-36
-41
Detonační rychlost (utěs. nálož)
m/s
7600
7500
7250
7400
7500
Brizance dle Hesse
mm
21
20
18
18
18
RPS
%
77
75
85
85
85
Hustota
kg/m3
1500
1500
1500
1520
1540
Iniciace
rozbuška
č. 8
č. 8
č. 8
č. 8
č. 8
Spotřební doba
rok
10
10
10
10
10
 

 

Standardní balení

 

 

Balení
 

Průměr (mm)
 

Hmotnost (g)
 

Tvar náložky
Netto [kg] / krabice
SEMTEX®
21
200
táhlá
20
SEMTEX®
40
500
táhlá
24
SEMTEX®
50
250
počinová dutinka
24,5
SEMTEX®
60
500
počinová dutinka
25
SEMTEX®
1000
cihla
25
SEMTEX®
2500
cihla
25

 

Balení

Trhavina SEMTEX® 1A, H, 10 a 90 se balí do voskovaného papíru nebo do PE hadic. Počinové náložky se středovým kanálem jsou baleny do papírových dutinek s plastovými víčky s otvory pro rozbušku a bleskovici. Dodávají se ve tvaru cihel o hmotnostech od 250 do 3000 g podle požadavku zákazníka. V přepravním obalu je 24 nebo 25 kg trhaviny.

Trhavina SEMTEX® 10-SE se dodává v podobě listové nálože o rozměrech 300 x 2 mm a délce odpovídající 10 kg, tj. cca 10m. Nálož je z obou stran pokrytá PE fólií nebo silikonovým papírem a natočena na cívce.

Sypká trhavina SEMTEX® S 30 se balí do PE sáčků po 25 kg a do přepravního obalu.