Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně dalších zákonů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
Explosia a.s. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Explosia a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o zpracování osobních údajů a GDPR.

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů