O nás

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Explosia a.s. má přístup k utajovaným informacím do stupně utajení „Vyhrazené“, dle § 20 odst.1 písm. a) a b) zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Firma byla založena v roce 1920 a od svého vzniku prošla řadou forem a podnikatelských seskupení – od samostatné akciové společnosti přes závod v rámci větších firemních celků zpět k samostatně hospodařící společnosti od 1.6.2002. Explosia a.s. zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin na trhu ČR, ale je i významným exportérem, především do zemí EU.

Explosia a.s. vlastní společnosti IExplosives a.s. a Explosia SK s.r.o.

Společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 02, IČ: 252 91 581, je nástupnickou organizací, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti FOSPOL a.s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277, zapsáno 1. ledna 2013.

web

 

 

 

Explosia_zaknihovani akcii_oznameni