Černý prach

Černý trhací prach pro kamenickou výrobu


BEZPEČNOSTNÍ LIST – Černý prach
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Černý prach pyrotechnický zrnitý
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Černý prach pyrotechnický moučkový PM-75

VESUVIT® TN

VESUVIT® TN

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Černý prach trhací VESUVIT® TN je směs dusičnanu draselného, síry a dřevěného uhlí. Je to sypká zrnitá látka šedočerné barvy s pololesklým povrchem (grafit). VESUVIT® TN se používá pro šetrné rozpojování neroztříštěných kusů ušlechtilých hornin (bloková těžba) nebo při trhacích pracích v lehce rozpojitelných horninách. VESUVIT® TN je nevodovzdorný a smí se používat jen v suchém prostředí za podmínek stanovených v jeho návodu k používání. Nabíjí se do vývrtů nebo spár pomocí náložek v papírovém obalu. K roznětu lze použít elektrický palník, zápalnici nebo rozněcovadlo s iniciační schopností, jakou má standardní zážehová rozbuška číslo 8.

VESUVIT® THH, THH-I

VESUVIT® THH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Černé prachy trhací VESUVIT® THH a VESUVIT® THH-I jsou směsi dusičnanu draselného, síry a dřevěného uhlí. Jsou to sypké zrnité látky šedočerné barvy s pololesklým povrchem (grafit) v případě VESUVITU THH a s matným povrchem v případě VESUVITU® THH-I. VESUVIT® THH a THH-I se používají jako výmetné slože a tuhé pohonné hmoty (TPH) raket. Lze je použít i k trhacím pracím. VESUVIT® THH a THH-I jsou nevodovzdorné a smějí se používat jen v suchém prostředí za podmínek stanovených v jejich návodech k používání.

Parametr
Jednotka
VESUVIT® TN
VESUVIT® THH
VESUVIT® THH-1
Výbuchové teplo
kJ/kg
3050-3070
3050-3070
3050-3070
Měrný objem zplodin
dm3/kg
280-300
280-300
280-300
Výbuchová teplota
°C
2250
2100-2400
2100-2400
Teplota výbuchu min.
°C
185
185
185
Citlivost k nárazu kladivem (10kg) min.
J
10
10
10
Vlhkost max.
%
1,0
1,0
1,0
Velikost zrna
mm
0,63-2,0
2,24-7,1
2,24-7,1
Zrnitost:
Zbytek na sítu 7,1 mm max.
Propad sítem 2,24 mm max.
Zbytek na sítu 2,0 mm max.
Propad sítem 0,63 mm max.

5,0
5,0
10,0
10,0

5,0
5,0

Balení

Černé prachy se obvykle balí po 2,5 kg nebo po 25 kg do PE obalů. Jiný způsob balení lze dohodnout.

Dopravní zařazení: UN 0027, Černý prach, 1.1 D, ADR