Výběrová řízení

Společnost Explosia a.s. v současné době vyhlašuje výběrové řízení na

dodavatele investiční akce „Kalibrační válec (B 69)“ – konstrukční řešení, výroba  a  dodávka.

Dovolujeme si Vám oznámit, že prodlužujeme termín pro podání
cenových nabídek do 13. 5 .2022.
We would like to tell you that the deadline for submission of price offers
is prolonged to May 13th 2022.
Příloha č. 1 bude uchazeči odeslána okamžitě po obdržení smlouvy o mlčenlivosti.

Příloha č. 2 – Kupní smlouva

Příloha č. 3 – Vstup cizinců za účelem práce

Příloha č. 4 – NDA_investice_unilateral

Výběrové řízení – podmínky