Výběrová řízení

Společnost Explosia a.s. v současné době vyhlašuje výběrové řízení na projektanta investiční akce pod názvem

„NOVÁ JEDNOTKA SFÉRICKÝCH PRACHŮ (B 222)“ DÚR + DSP, DPS

Příloha č. 2- Režim vstupů cizinců do Explosie

Příloha č. 3 – Smlouva o dílo – projektová dokumentace

VŘ poptávka – podmínky

Zadávací podklady pro projektování : podmínkou zaslání zadávacích podkladů je uzavření smlouvy o mlčenlivosti:

NDA

Příloha č. 1, bude zaslána okamžitě po obdržení podepsané smlouvy o mlčenlivosti.