Výběrová řízení

Modernizace komunikační sítě EPS

Předmět :  VR.EPS.Explosia/JV17

Podmínky zadání       Smlouva o mlčenlivosti

DPS: bude odeslána okamžitě po obdržení podepsané smlouvy o mlčenlivosti
 

Rekonstrukce rozvodů tepla a vytápění objektů
v areálu firmy Explosia – 1. etapa (DUR + DSP + DPS)

Předmět :  Rekonstrukce rozvodů tepla

Podmínky zadání       Smlouva o mlčenlivosti

Podklady pro stanovení ceny budou odeslány okamžitě po obdržení podepsané smlouvy o mlčenlivosti.