Výběrová řízení

Společnost Explosia a.s. vyhlašuje výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace, dodávku a montáž zařízení investiční akce „Stabilizace výkonu flegmatizace B22“ dle zadání viz. příloha.

Výběrové řízení – zadání