Výběrová řízení

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„Vybudování vývojového pracoviště na SMD ve společnosti Explosia II – dodávka technologií“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologií. Předmět veřejné zakázky je rozdělen

na devět částí:

Část I. Stacionární stend se 155 mm 52 kalibrovou hlavní

Část II. Monochromatická vysokorychlostní kamera s pulzním osvětlovacím systémem

Část III. Balistický analyzátor, 2x hradla pro měření rychlosti projektilu

Část IV. Iniciační zařízení pro odpalování velkorážové munice a balistických bomb

Část V. Kapalinový chromatograf, HPLC

Část VI. Titrátor Karl Fisher

Část VII. Sítovací stroj

Část VIII. Laborační linka pro MHN +PD

Část IX. Lis na moduly D

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část předmětu zakázky, na více částí, nebo na všechny části předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně.

Kontaktní osoba zadavatele

Michal Dedek
tel. + 420 731 610 134
email: [email protected]