Výběrová řízení

Modernizace komunikační sítě EPS

Předmět :  VR.EPS.Explosia/JV17

Podmínky zadání       Smlouva o mlčenlivosti

DPS: bude odeslána okamžitě po obdržení podepsané smlouvy o mlčenlivosti