Výběrová řízení

Společnost Explosia a.s. vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby pro investiční akci „Inovace povrchové úpravy spalitelných muničních dílů v objektu B68“

VŘ vyšší dodávka

NDA_investice_unilateral

Zadání včetně příloh bude odesláno neprodleně po podpisu smlouvy o mlčenlivosti.