Střeliviny

Manuál pro přebíjení CZ     Manuál pro přebíjení AJ

Katalog Střeliviny
Reloading distributoři/reloading distributors
               Leták Vesuvit LCStřeliviny

Explosia a.s. vyrábí dva základní typy prachů – jednosložkové (nitrocelulózové) prachy a dvousložkové (nitroglycerinové) prachy s různým obsahem nitroglycerinu. Pro speciální aplikace vyrábí rovněž trojsložkové prachy na bázi Nitroguanidinu s hlavním použitím v 155 mm a 125 mm tankové munici.

V závislosti na výrobní technologii prachů jsou vyráběny prachy destičkové, kotoučkové, válečkové, trubičkové, sedmiděrové a sférické. Explosia a.s. vyrábí mnoho různých typů prachů pro většinu současných typů munice.

Záruka kvality

Explosia a.s. zaručuje, že každé vyrobené množství prachu bude vykazovat požadované rychlostní a tlakové charakteristiky. Je toho dosahováno tím, že prachy jsou během výroby podrobovány přísným kontrolním zkouškám, které sledují kvalitu rozhodujících fyzikálních parametrů prachu (rozměry, množství, hustota, obsah vody) a chemických vlastností (složení, popel, stabilita) a samozřejmě balistické vlastnosti. Balistické testy jsou prováděny s využitím moderní přístrojové technicky umožňující sledovat průběh výstřelu a jeho charakteristiky. Důležité balistické charakteristiky jsou stanovovány po 24 hodinové temperaci prachu za předepsaných teplot. Prach je pro tyto zkoušky laborován při relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 ± 5%.

Balení

Zde uvedené prachy jsou baleny v lepenkových soudcích nebo krabicích s vodivými PE pytli. Množství prachu se zpravidla pohybuje v rozmezí 8 – 40 kg podle typu prachu a vlastností prachu při hoření. Prachy mohou být zabaleny i v jiných druzích obalů podle přání zákazníka. Toto však vyžaduje souhlas výrobce a tyto obaly musí splňovat podmínky pro dopravu nebezpečného zboží. Prachy pro reloading jsou baleny v lahvích z vodivého PE po 0,5 až 1 kg.

Brokové prachy

Kontakt

Mgr. Kateřina Brychtová
tel.: +420 466 825 288
fax: +420 466 822 943

email:
[email protected]
[email protected]