Fospol

Úsek Fospol poskytuje objednateli systém tzv. „komplexní obsluhy“ lomu, jenž zahrnuje provedení vrtných prací, trhacích prací a sekundérního rozpojení materiálu s nakládkou a svozem suroviny do primárního drtiče do jednoho souvislého technologického celku, doplněného o převoz hotových výrobků na mezideponie, vyvážení odvalu a provádění skrývek, výklizů apod. tak, aby poskytovaná služba byla opravdu komplexní.

Další činnosti dle přání objednatele

  • příprava a provádění vrtných a trhacích prací za účelem zajištění rubaniny pro těžbu
  • sekundární rozpojování nadměrných kusů po odstřelech na fragmentaci vhodnou ke zpracování na technologické lince příslušné provozovny
  • vedení předepsané dokumentace vrtacích a trhacích prací;
  • zajišťování výkonu funkce vedoucího trhacích prací malého a velkého rozsahu a jeho zástupce
  • zajišťování výkonu funkce technického vedoucího odstřelu a jeho zástupce
  • zajišťujeme i mechanizované nabíjení odstřelů trhavinou vyráběnou přímo na místě spotřeby za pomoci tří mísících a nabíjecích vozů

V současnosti provádíme převážně trhací práce při povrchovém dobývání s působností po celé české republice. Našimi významnými zákazníky jsou M-Silnice a.s., Českomoravský štěrk a.s., EUROVIA Kamenolomy a.s., CEMEX Sand k.s., Krkonošské vápenky Kunčice a.s., Holcim Česko atd.