Systém kvality

Firma má od roku 1998 zaveden certifikovaný systém kvality v rozsahu normy ISO 9001.
V roce 2004 získala Explosia a.s. osvědčení o shodě systému kvality s požadavky ČOS 051602 (AQAP 2110).

V termínu od 1. 3. do 5. 3. 2021 proběhl recertifikační audit a společnost Explosia a.s. obdržela certifikáty ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.