Pyrotechnické předměty

DynamEX®

Expanzní náložka

Nedetonující prostředky trhací techniky vhodné pro druhotné rozpojování nadměrných kusů horniny, likvidaci převisů, destrukce a práce v prostředí, kde kvůli rozletu, hluku nebo seismickým otřesům nelze provádět klasické trhací práce s použitím trhavin.

Mezi výhodami použití expanzních náložek jsou uváděny:
– omezení prašnosti (nevzniká tak velké množství jemných částic jako při práci s trhavinou)
– vysoká bezpečnost práce (náložky zpravidla pouze vyhoří nebo jen prasknou, při iniciaci mimo utěsněný vrt)
– malý rozlet úlomků rozpojovaného materiálu oproti trhacím pracím s trhavinou
– minimální vibrace
– omezení hluku a tlakové vlny ve vzduchu
– méně restriktivní předpisy pro přepravu a použití oproti používání trhavin

 

PLYNOVÝ GENERÁTOR

pro regeneraci vrtů

 

Plynové generátory pro regeneraci pažených vrtů při těžbě nerostných surovin (těžba ropy nebo nerostných surovin vyluhováním).
Použitelnost do hloubky cca 150 m vodního sloupce.
Použitelnost ve vrtech o průměru 80 až 300 mm.