Služby

Služby jsou nedílnou součástí nabídky společnosti Explosia a.s. Tuto činnost zajišťuje Výzkumný ústav průmyslové chemie, jehož součástí je akreditovaná laboratoř Oddělení Analytika a Zkušebnictví. Laboratoř nabízí akreditované služby v oblasti GC/MS a HPLC, bezpečnostního inženýrství a v oblasti měření balistických charakteristik, dále pak neakreditované analytické služby, měření tepelných toků nebo zkoušení trhavin. VÚPCH dále nabízí dodávky nejrůznějších balistických zařízení nebo vývojové práce v oblasti energetických materiálů a jejich aplikací.