Zkušebna trhavin

vupch_ram

Zkušebna trhavin provádí ověřování funkčních parametrů výbušin při zajištění mezioperační a výstupní kontroly jejich výroby. Zároveň zajišťuje posuzování a ověřování vlastností výbušných látek pro široký okruh zákazníků.

Nabízíme:

 • Stanovení detonační schopnosti průmyslových trhavin
 • Stanovení dolního mezního průměru nálože
 • Stanovení účinku podle Trauzla
 • Stanovení relativní pracovní schopnosti průmyslových trhavin v balistickém moždíři
 • Stanovení brizance trhavin olověným válečkem
 • Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin
 • Stanovení detonační rychlosti trhavin
 • Stanovení stupně odolnosti průmyslových trhavin proti vodě pro účely klasifikace
 • Stanovení detonační schopnosti průmyslových trhavin vystavených vodnímu tlaku
 • Klasifikace a metody zkoušení bezpečnostních trhavin ve výbušných směsích
 • Stanovení odolnosti důlně bezpečných trhavin k deflagraci

Kontakt

Petr Jirásek
tel.: +420 46 682 5774
fax: +420 46 682 2939
email: [email protected]

Technický kontakt

Ing. Martin Kubíček
tel.: +420 46 682 5793
fax: +420 46 682 2938
email: [email protected]

Ing. Renata Špásová
tel.: +420 46 682 5756
fax: +420 46 682 2938
email: [email protected]