Laboratoř bezpečnostního inženýrství

Laboratoř bezpečnostního inženýrství je zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1167.2. Jako akreditovaná zkušební laboratoř provádí svou činnost v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025.


Osvědčení o akreditaci_17025_2018

Předmětem akreditace je zkoušení výbušnin, výbušných předmětů, látek nebezpečných výbuchem
a odpadů podle předpisů pro hodnocení výbušnosti a pro přepravu, stanovování bezpečnostních charakteristik výbušnin a chemické stálosti bezdýmných prachů.

Akreditované služby (akreditace – příloha):

 • Stanovení citlivosti k nárazu kladivem
 • Stanovení citlivost ke tření
 • Zkouška tepelné stálosti při 75 °C
 • Stanovení teploty vzbuchu
 • Zkouška citlivosti k vnějším tepelným podnětům – Koenenův test
 • Stanovení schopnosti šíření detonace
 • Stanovení schopnosti hromadného výbuchu
 • Zkouška citlivosti k působení vnějšího ohně
 • Zkouška citlivosti k nárazu pádem z 12 m
 • Zkouška neutěsněného obaluPříloha

Neakreditované služby:

 • Stanovení tepelné stálosti metodou DSC
 • Stanovení chemické snášenlivosti metodou DSC
 • Stanovení tepelné stálosti metodou DTA
 • Stanovení schopnosti šíření detonace

Kontakt

Petr Jirásek
tel.: +420 466 825 774
fax: +420 466 822 939
email: [email protected]

Technický kontakt

Ing. Renata Špásová
tel.: + 420 466 824 051
email: [email protected]