Měření tepelných toků

vupch_ram

Technický popis:

Zařízení je určeno pro mikrokalorimetrická měření. Přístroj je schopen zaznamenávat tepelný tok a tak monitorovat veškeré tepelně zabarvené chemické i fyzikální procesy probíhající v testovaném vzorku. Měření probíhá při zvolené konstantní teplotě a jeho výsledkem je závislost tepelného toku na čase. Aplikace zahrnují celou škálu oborů (biologie, medicína, farmacie, chemie, materiálové inženýrství).
V oblasti výbušin je metoda úspěšně využívána pro posuzování jejich stability, slučitelnosti s ostatními materiály a pro odhad životnosti. Pro použití mikrokalorimetrie v této oblasti jsou zpracovány normy STANAG 4582 a 4147.

Technické parametry:

  • Typ přístroje: TAM III, typ 3206-3
  • Výrobce: TA Instruments – Waters LLC, DE
  • Teplotní rozsah: 15 – 150 °C
  • Detekční limit: 200 nW
  • Objem měřící ampule: 4 ml

Kontakt

Petr Jirásek
tel.: +420 466 825 774
fax: +420 466 822 939
email: [email protected]

Technický kontakt

Martina Mudruňková
tel.: +420 466 825 067
fax: +420 466 822 938
email: [email protected]