Laboratoř GC/MS a HPLC

vupch_ram

Laboratoř GC/MS a HPLC je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1167.2.
Laboratoř GC/MS a HPLC je od roku 2012 akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 a nabízí služby v oblasti:


Osvědčení o akreditaci_17025_2018

Akreditované služby (akreditace – příloha):

  • Kvantitativní stanovení centralitu I, centralitu II a akarditu II metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
  • Kvantitativní stanovení nitroglycerinu, difenylaminu a 2-nitrodifenylaminu metodou kapalinové chromatografie
    Příloha

Neakreditované služby:

  • Chromatografické stanovení přítomnosti stopových množství výbušnin v půdách, vodách a na kontaminovaných předmětech
  • Chromatografické stanovení chemického složení neznámých výbušnin

Kontakt

Petr Jirásek
tel.: +420 466 825 774
fax: +420 466 822 939
email: [email protected]

Technický kontakt

Mgr. Martina Mudruňková
tel.: +420 466 825 067
fax: +420 466 822 938
email: [email protected]