Analytické služby

Nabízené služby:

Všem zájemcům nabízíme analýzy neznámých vzorků a provádění rutinních analýz s využitím následujících postupů a instrumentace:

 • vážková a odměrná stanovení
 • plynová a kapalinová chromatografie
 • GC-MS spektrometrie
 • emisní spektrální analýza
 • atomová absorpční spektrometrie
 • elementární analýza
 • stanovení viskozity
 • stanovení bodu vzplanutí a vznícení hořlavých kapalin
 • stanovení výbuchového a spalného tepla
 • měření velikosti částic od řádu jednotek µm

V oblasti výzkumu, vývoje a zkoušení civilních a vojenských výbušnin nabízíme provádění
speciálních zkoušek
, kterými jsou zejména:

 • stanovení přítomnosti stopových množství výbušnin, např. v půdách, vodách, na kontaminovaných předmětech
 • stanovení chemického složení neznámých výbušnin
 • stanovení chemické stability výbušnin všemi běžně používanými metodami včetně vakuového testu
 • stanovení snášenlivosti výbušnin
 • studium tepelných toků monitorem termické aktivity (mikrokalorimetrem)
 • stanovení výbuchového tepla

Kontakt

Petr Jirásek
tel.: +420 466 825 774
fax: +420 466 822 939
email: [email protected]

Technický kontakt

Mgr. Martina Mudruňková
tel.: +420 466 825 067
fax: +420 466 822 938
email: [email protected]