Balistická zkušebna

Balistická zkušebna akreditovaná ČIA pod číslem 1167.2, od roku 2002 je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a nabízí služby v oblasti:

Osvědčení o akreditaci_17025_2018

Akreditované služby (akreditace – příloha):

 • měření balistických veličin (tj rychlost střely, maximální tlak, průběh tlaku v nábojové komoře, měření vývinu rány) dle civilních i vojenských metodik u zbraní do ráže 30 mm včetně foto1, foto2
 • měření tahu a tlaku generátorů (balistické zkoušky raketových motorů, pyropatron a p.)
  – foto1, foto2
  Příloha

Neakreditované služby:

 • měření dynamického tlaku v uzavřených systémech dle požadavků zákazníka
 • měření základních vnitrobalistických veličin u zbraní ráží od 30mm do 125 mm dle TP-VD-8/79 – foto
 • zkouška odolnosti pancíře a průbojnosti munice do ráže 30mm včetně
 • střelecké zkoušky LOVA munice
 • provádění temperování objektů v klimakomorách v rozsahu –80°C až +100°C
 • zkoušení neprůstřelnosti vest a různých materiálů dle ČSN 39 5360, AKII a NIJ standardů
 • stanovení délky předdetonační zóny bezdýmných prachů dle ČSN 668102
 • stanovení pyrostatických vlastností propelentů v balistické bombě podle STANAG 4115 nebo MIL-STD-286

Ceny výše uvedených služeb se stanoví dle časové náročnosti jednotlivé služby a množství spotřebovaného materiálu.

Kontakt

Petr Jirásek
tel.: +420 466 825 774
fax: +420 466 822 939
email: [email protected]

Technický kontakt

Ing. Martin Schmidt
tel.: +420 466 824 094
fax: +420 466 822 938
email: [email protected]

Ing. Leoš Čermák
tel.: +420 466 825 815
fax: +420 466 823 951
email: [email protected]