Historie

Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost s předmětem činnosti zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 bylo vedením AliaChem a.s. rozhodnuto o přípravě divestičního programu pro segment výbušnin odštěpného závodu Synthesia Aliachem a.s. Zahájení podnikatelské činnosti akciové společnosti Explosia bylo vázáno na realizaci nepeněžitého vkladu části podniku – VOJ Explosia akciové společnosti Aliachem ve výši 448 mil. Kč do Explosie a.s., ke kterému došlo k 31. 5. 2002 v návaznosti na harmonogram usnesení vlády ČR č. 89 z 23. ledna 2002.

Cílem celého projektu bylo prostřednictvím dalšího navýšení základního jmění Explosie a.s. dosáhnout výši základního kapitálu 1.165.000.000,- Kč s jediným akcionářem a stát se tak plně vlastnictvím státu.

Explosia a.s. svojí samostatnou hospodářskou činností od 1. 6. 2002 navázala na tradici započatou v roce 1920 a považuje za jednu ze svých priorit udržení dobrého jména, které si po celá dlouhá desetiletí v této speciální výrobní oblasti budovala. Explosia a.s. preferuje odpovědné podnikání a ochranu životního prostředí. Má zaveden a certifikován systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001.

V březnu roku 2020 společnost oslavila 100 let své existence. Jako připomínku tohoto významného výročí vydala publikaci nazvanou 100 let na střelném prachu. Její elektronickou verzi si můžete stáhnout zde (klikněte na obrázek přebalu):

Explosia - 100 let na střelném prachu