Historie

Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost s předmětem činnosti zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 bylo vedením AliaChem a.s. rozhodnuto o přípravě divestičního programu pro segment výbušnin odštěpného závodu Synthesia Aliachem a.s. Zahájení podnikatelské činnosti akciové společnosti Explosia bylo vázáno na realizaci nepeněžitého vkladu části podniku – VOJ Explosia akciové společnosti Aliachem ve výši 448 mil. Kč do Explosie a.s., ke kterému došlo k 31. 5. 2002 v návaznosti na harmonogram usnesení vlády ČR č. 89 z 23. ledna 2002.

Cílem celého projektu bylo prostřednictvím dalšího navýšení základního jmění Explosie a.s. dosáhnout výši základního kapitálu 1.165.000.000,- Kč s jediným akcionářem a stát se tak plně vlastnictvím státu.

Explosia a.s. svojí samostatnou hospodářskou činností od 1. 6. 2002 navázala na tradici započatou v roce 1920 a považuje za jednu ze svých priorit udržení dobrého jména, které si po celá dlouhá desetiletí v této speciální výrobní oblasti budovala. Explosia a.s. preferuje odpovědné podnikání a ochranu životního prostředí. Má zaveden a certifikován systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001.