Semtex

Historie plastických trhavin začíná v době druhé světové války, kdy speciální jednotky potřebovaly pro destrukční práce snadno tvarovatelné, vysoce výkonné a vodovzdorné trhaviny, odolné při vysokých teplotách a zejména bezpečné při manipulaci. Prvními typy byly směsi brizantních krystalických trhavin s olejem, vazelínou nebo přírodním kaučukem. Plastické vlastnosti trhavin byly postupně zdokonalovány použitím syntetických pojiv a změkčovadel.

Plastická trhavina SEMTEX® byla vyvinuta koncem padesátých let, sériová produkce byla zahájena v šedesátých letech. Název je kombinací slov SEMTín a EXplosive. Původně byl SEMTEX® určen především pro odminovací prostředky, postupně se však jeho použití rozšiřovalo i pro civilní trhací práce, především jako trhavina určená pro počiny a speciální destrukční práce.

Nejprve byl SEMTEX® vyráběn pod označením B 1 pro armádní účely. Od roku 1964 se vyráběl pod označením SEMTEX® 1A, od roku 1967 jako SEMTEX® H a od roku 1987 jako SEMTEX® 10. SEMTEX® 1 A byl užíván především v tuzemsku, SEMTEX® H byl exportován do zahraničí, především do Vietnamu pro odminovací a pyrotechnické práce. V roce 1981 byl zakázán jeho export do rizikových teritorií a vývoz byl povolen pouze do zemí Varšavské smlouvy. V roce 1989 byl export této trhaviny zakázán úplně.

Odborníci z Výzkumného ústavu průmyslové chemie, který je součástí Explosie, se začátkem 90. let aktivně účastnili mezinárodních jednání o značkování a detekci plastických trhavin a významně přispěli k vytvoření „Konvence o značkování plastických trhavin pro účely detekce“ uzavřené 1. 3. 1991 v Montrealu. Československo, jako jedna z prvních zemí, tuto dohodu ratifikovalo a Explosia jako jeden z prvních výrobců na světě značkuje předepsaným způsobem (DMNB) veškerou produkci plastických trhavin.

Od roku 1991 byl export značkované trhaviny SEMTEX® opět povolen. Obchod podléhá platné legislativě a příslušné kontrole státních orgánů.

Při rozhovorech s médii bylo ze strany Explosie již mnohokrát uvedeno, že SEMTEX® není ani nejvýkonnější trhavinou na světě, ani trhavinou nezjistitelnou a konečně ani jedinou plastickou trhavinou zneužitou teroristy. Prostý a snad i pochopitelný fakt, že výrobce nemůže zaručit, že jeho výrobek nebude po uvedení na trh zneužit, není obvykle v případě plastické trhaviny SEMTEX® akceptován.

Zájem a otázky médii, týkající se trhaviny SEMTEX®, se samozřejmě objevují vždy, když dojde ve světě k teroristickému činu, případně při jiných příležitostech, kdy se název SEMTEX® objeví na veřejnosti.