V datech

Vznik samostatné Československé republiky 28. října 1918 a vyvolal požadavek vybudování moderní armády, nezbytné pro zajištění suverenity nového státu. Jako nezbytné se za složité politické situace ukázalo i současné budování obranného průmyslu, schopného zajistit potřeby vlastní armády. Výroba výbušnin, která je nesporně důležitou součástí obranného průmyslu je nezbytná pro zajištění potřeb každé moderní armády. Skutečnost, že na území nově vzniklého státu byla výroba výbušnin rozptýlená v řadě malých firem a z velké části v rukou zahraničního kapitálu, vedla po řadě složitých jednání, vedených již od roku 1919 k rozhodnutí vybudovat novou továrnu na výrobu výbušnin.

Stručný přehled historických dat

23. března 1920 – Ustavující valná hromada společnosti „Československá akciová továrna na látky výbušné“ v Semtíně.

23. prosince 1920 – Vydána koncesní listina poskytující oprávnění k monopolní výrobě výbušných látek. Výkup pozemků v Semtíně u Pardubic.

1921–1924 – Zahájení výstavby oddělení na výrobu černého prachu a průmyslových trhavin. Dokončena výstavba oddělení A (nitroglycerin), F (výroba kyselin), E (nitrocelulóza) a H (tritol). Zahájena výroba v oddělení bezdýmných prachů.

1934 – Firma přejmenována na Explosia a.s.

1954 – Založen Výzkumný ústav průmyslové chemice (VÚPCH)

1990 – Obnoveno používání názvu Explosia pro Závod 05 – zvláštní výroba

1999 – Vznik „Výrobně-obchodní jednotky Explosia“ spojením VÚPCH a závodu 05 Explosia

23. leden 2002 – Vládní rozhodnutí č. 89/2002 o změně vlastnické struktury VOJ Explosia – převedení vlastnických práv státu.

1. červen 2002 – Zahájení výrobní a obchodní činnosti Explosie a.s. jako dceřiné společnosti AliaChem a.s.

2014 – Novodobý růst společnosti. Hospodaření Explosie a.s. se po 6 letech vrátilo do kladných čísel.

2018 – Společnost poprvé ve své novodobé historii dosáhla obratu jedné miliardy korun.

23. března 2020 – Společnost Explosia oslavila stoleté výročí své existence.