Semtex – 10 omylů

O trhavině SEMTEX® bylo publikováno již mnoho článků, které více či méně věrohodně a zasvěceně popisují vlastnosti této trhaviny a hovoří o případech zneužití. Během deseti let se podařilo vytvořit mýtus o zázračné, nezjistitelné trhavině. Hysterie kolem ní dospěla tak daleko, že v Británii jsou slova SEMTEX® a plastická trhavina do jisté míry synonymem.

U řady teroristických výbuchů v zahraničí je dodnes uváděn jako společný jmenovatel SEMTEX®. Přitom žádný odborník neřekne pár hodin po výbuchu, o jakou trhavinu šlo. Seriózní prameny uvádějí, že v USA nebyl SEMTEX® nikdy použit a ve Velké Británii se prokázalo použití této plastické průmyslové trhaviny v pěti procentech případů. Zneužití trhaviny, jako ostatně jakéhokoli průmyslového výrobku, nemůže výrobce ovlivnit.

Omyl první: Prezidentský
Už řadu let se hovoří o tom, že od roku 1974 do roku 1981 (tehdy byl zakázán vývoz do rizikových zemí) odešlo tisíc tun trhaviny SEMTEX® do Libye, jak v jednom rozhovoru v roce 1999 uvedl prezident Václav Havel. I když tehdy s touto trhavinou neobchodovala Synthesia, ale podniky zahraničního obchodu, dodnes odborníci nad tímto číslem udiveně kroutí hlavou. Podle všech zjištěných informací bylo vyrobeno na vývoz za celou dobu produkce 690 tun plastických trhavin.

Omyl druhý: Nejsilnější výbušnina
Nejsilnější plastická trhavina na světě. Prý pár gramů stačí na zničení letadla. Trhavina SEMTEX® není svým výkonem výjimečná, je na stejné úrovni jako celá řada zahraničních trhavin své kategorie. Od jiných plastických trhavin se liší pouze tím, že pojivový systém trhaviny, zajišťující dlouhodobou plasticitu, má jiné složení.

Omyl třetí: Vydrží na věky
Obliba plastických trhavin tkví v tom, že se dají dobře tvarovat. Jsou bezpečné při skladování. O trhavině SEMTEX® se obvykle tvrdí, že vydrží navěky, tedy i libyjská zásilka. Z dlouhodobých zkoušek je známo, že plasticita vydrží v obvyklém skladovacím prostředí řadu let. Ale podle dostupných informací z Afriky SEMTEX® v extrémních teplotních podmínkách při skladování ztrácí plastičnost, tvrdne a rozpadá se.

Omyl čtvrtý: Nelze ho najít
Synthesia Semtín začala značkovat výbušniny dle mezinárodních dohod od roku 1991, tedy ještě předtím, než tehdejší Československo k dohodě o značkování přistoupilo, a o sedm let dříve, než dohoda vstoupila v platnost. V současné době se dá SEMTEX® zjistit technickými prostředky. Technika postoupila tak daleko, že lze poznat i SEMTEX® původní, neznačkovaný. Značkování, které by výbušninu bezpečně identifikovalo i po explozi, světoví výrobci plastických trhavin, tedy ani Explosia, běžně neprovádějí.

Omyl pátý: Jediní výrobci
Plastické trhaviny vyrábí řada vyspělých zemí. Z USA pochází vojenská plastická trhavina C-4, dalšími státy, které se výrobou zabývají, jsou Rusko, Velká Británie, Francie, Jugoslávie, Černá Hora, Řecko, Polsko a další. Zajímavostí je, že například v roce 1995 česká policie zadržela tři muže s několika desítkami kilogramů americké trhaviny C-4.

Omyl šestý: Bez trhaviny SEMTEX® není teror
Obchodování s trhavinami na černém trhu je nebezpečné. Teroristé dnes vědí, že lze vyrobit výbušninu prakticky z čehokoliv, a to poměrně jednoduchým způsobem. Návody, jak z průmyslového hnojiva udělat účinnou trhavinu, lze najít na internetu.

Omyl sedmý: Explosia zkrachuje
Oblíbeným tvrzením je, že v okamžiku, kdy se nebude vyrábět SEMTEX®, Explosia skončí. Všechny druhy trhaviny SEMTEX® tvoří ve výrobě Explosie zlomek procenta všech vyráběných trhavin a střelivin.

Omyl osmý: Vynálezce trhaviny SEMTEX®
Výbuch, ke kterému došlo před několika lety v lázeňské budově v Jeseníku, se stal základem romantického příběhu: Objevitel trhaviny SEMTEX® Bohumil Šole pln výčitek svědomí z toho, co jeho vynález způsobil, spáchal sebevraždu. Skutečnost je však zcela jiná. SEMTEX® se začal vyrábět v roce 1964. V 60. letech, když už zde Bohumil Šole pracoval, utrpěl úraz při výbuchu trhaviny a následkem tohoto úrazu trpěl depresemi. V 80. letech se podílel na zkouškách destrukce letadel pro ČSA a Ministerstvo vnitra ČSSR. Byl to on, kdo chtěl patentovat destrukci letadel pomocí plastických trhavin. Koncem 80. let měl potíže s StB, které skončily soudem na sklonku roku 1989, později byl rozsudek v plném rozsahu zrušen. Bohumil Šole pracoval v obchodním oddělení firmy až do roku 1989. Naprosto mu nelze upřít obrovskou zkušenost s výbušninami. K týmu, který SEMTEX® vyvíjel, ovšem nepatřil.

Omyl devátý: Pohádkové ceny
O pohádkových cenách za kilogram trhaviny SEMTEX® jdou legendy. V každém případě se však jedná o nesmyslné a silně nadnesené cifry. Bohužel, jejich mediální šíření může být jedním z motivů pokusů o krádeže ze skladů AČR, případně pokusů o amatérskou výrobu dle více či méně věrohodných receptů získaných například prostřednictvím internetu.

Omyl desátý: Výroba SEMTEXU není zabezpečena
Čas od času se v tisku objeví zaručené informace o tom, že stát či výrobce nejsou schopni zabezpečit výrobu trhaviny SEMTEX®, případně znemožnit její nelegální vývoz. V zahraničním tisku se objevila dokonce zaručená informace o proniknutí jednoho „novináře“ přímo do výrobních objektů, kde se volně procházel mezi bublajícími kotli se SEMTEXEM. Zdá se, že pověst „pekelné trhaviny“ je velmi inspirující, ale žádný takový „novinář“ se v areálu společnosti opravdu neprocházel.