Historie

Stručná historie

Výzkumný ústav průmyslové chemie se sídlem v Pardubicích – Semtíně byl zřízen rozhodnutím ministerstva chemického průmyslu ze dne 2.11.1953 ke dni 1.1.1954 jako zařízení státní správy s určením oboru působnosti – výzkum a vývoj výbušnin. Výzkumnému ústavu byla svěřena do správy výzkumná pracoviště národního podniku Synthesia a byli zde soustředěni odborníci z původního výzkumného oddělení, tzv. centrálních laboratoří firmy a technologických skupin bývalé Explosie. Činnost VÚPCH plynule navázala na činnost oddělení R a X, které byly pověřeny výzkumem, vývojem a zkoušením v rámci Explosie a. s. od roku 1923.

Rozhodnutím ministerstva chemického průmyslu ze dne 30.12.1958 byl VÚPCH zrušen jako samostatná rozpočtová organizace a k 1.1.1959 byl převeden do správy národního podniku Východočeské chemické závody Synthesia. V rámci VCHZ docházelo sice ke změnám konkrétního organizačního začlenění VÚPCH, především v souvislosti se zřízením funkce náměstka pro zvláštní výrobu v 70 tých a závodu 05 Zvláštní výroba v 80 tých letech, VÚPCH si však po celou dobu zachoval relativně vysoký podíl ekonomické samostatnosti vzhledem k prakticky 100 % financování ze strany státu.

V 90 tých letech proběhly postupně organizační změny vedoucí v roce 1997 k rozhodnutí o převodu oddělení chemického inženýrství do VÚOS a v roce 1999 ke spojení výrobních oddělení Explosie (název obnoven v roce 1991), obchodního oddělení a VÚPCH – vzniku VOJ Explosia.

Od roku 2002 je pak součástí Explosia a.s.

Výzkumná a vývojová činnost

Výzkumná a vývojová činnost VÚPCH je velmi úzce spojena s budováním zbrojního průmyslu v 50 tých letech minulého století. Pracovníci VÚPCH se podíleli prakticky na všech vývojových projektech nejen v oblasti střelivin, průmyslových trhavin a vojenských trhavin a munice, ale i zavádění výrobních technologií jak v dnešní Explosii, tak v dalších firmách a v zahraničí.

Převážná část současného výrobního rozsahu závodu Explosia v sortimentu trhavin, střelivin a munice a rovněž i používaných technologií výroby a jejich know-how byla vyvinuta ve VÚPCH a to ve spolupráci s dalšími útvary EXPLOSIA a.s. a SYNTHESIA a.s., případně s dalšími firmami.