Knihovna

Informace

Knihovna VÚPCH je určena především pro potřeby firmy Explosia a.s. Po předchozí domluvě, může být umožněn vstup i externím zájemcům. Knižní fond knihovny obsahuje okolo 40 000 titulů odborné literatury z oblasti chemie a to především výbušinářské. Ale jsou zde zastoupeny i další obory – výpočetní technika, ekonomika apod.
Vázaná i odebíraná periodika jsou obdobné specializace.

MVS (Meziknihovní výpůjční služby)

Všem knihovnám v ČR poskytujeme meziknihovní výpůjčku z našich fondů. O tuto službu můžete požádat poštou nebo e-mailem viz. Kontakt.

Kontakt

Explosia a.s.

Technická knihovna VÚPCH – budova M7
530 02 Pardubice – Semtín 107

Ing. Petra Hurychová
Email: [email protected]
Telefon: +420 466 825 796
Fax: +420 466 825 780