Informace a dokumenty o fúzi

Dne 19.10.2012 společnost Explosia a.s. uveřejnila na internetové stránce /fuze/ v souladu se zákonem o přeměnách informace a dokumenty týkající se sloučení dceřiné společnosti FOSPOL a.s. se společností Explosia a.s.