Tisková zpráva 22. 3. 2012

Dne 21.3.2012 OBÚ pro území Královehradeckého a Pardubického kraje ukončil správní řízení v souvislosti s šetřením mimořádné události ze dne 20.4.2011 v Explosia a.s. Ve správním řízení OBÚ rozhodl o udělení pokuty ve výši 1 mil. Kč za porušení povinností vyplývajících ze zákona 61/88 Sb. Porušení povinností bylo projednáno se zástupci organizace se závěrem, že ani u jediného zjištěného porušení nelze jednoznačně konstatovat, že by bylo v příčinné souvislosti se vznikem mimořádné události.