Prachy pro reloading

Prachy pro reloading

Škála reloadingových prachů LOVEX® zde uvedená byla zvláště vybrána z celé řady v naší společnosti vyráběných prachů tak, aby z ní bylo možno zvolit vhodnou náplň do každé běžně užívané ráže.

Varování!!!

ČTĚTE PŘED POUŽITÍM

Upozorňujeme všechny uživatele, že společnost Proper Cartridges (Velká Británie) nabízí neoprávněně bezdýmné prachy Lovex pro reloadingové účely v námi neschválených obalech. Společnost Explosia a.s. se od takových obchodních praktik zásadním způsobem distancuje, a prohlašuje, že neručí za kvalitu takto distribuovaného prachu. Explosia a.s. zároveň odmítá nést odpovědnost za poškození zdraví následkem manipulace s tímto prachem.

Přebíjení nábojů by mělo být prováděno jen zkušenými osobami. Je nutno provést co nejpřísnější bezpečnostní opatření jako pro zacházení s jinými druhy výbušnin. Předpokládá se vaše zkušenost s přebíjením prachů. Na toto téma existuje řada dobrých knih.

Poté, co prach opustí naši firmu, nemáme kontrolu nad nesprávným skladováním, zacházením, nabíjením nebo použitím prachu nebo nad stavem zbraní a komponent. Proto neposkytujeme žádnou záruku na obchodování nebo vhodnost na konkrétní použití. Všechna naše data pro přebíjení platí pouze pro použití v moderních zbraních.

Volba navážky: U všech pistolových a kulovnicových prachů nabijte a odstřílejte několik nábojů s o 10 % nižší (počáteční) navážkou, než je uvedeno, a sledujte jakékoliv náznaky nadměrného tlaku (obtížné vytahování nábojnice, zploštělé nebo vyfouknuté zápalky, neobvykle velký zpětný ráz).

VŽDYCKY ZAČNĚTE S NAVRŽENOU MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ NAVÁŽKOU A NIKDY NEPŘEKRAČUJTE NAVÁŽKY UVEDENÉ V TÉTO PUBLIKACI