Soutěž mladý chemik

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, která je určená žákům 9. tříd základních škol, je v plném proudu. Největší regionální kolo pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Regionální kolo soutěže se koná 26. ledna 2016, celostátní finále pak v červnu roku 2016 na Univerzitě Pardubice.

Vyjádření společnosti Explosia a.s. k zásahu ÚOOZ v obci Valy

V rámci společnosti Explosia a.s. dochází k několikastupňové kontrole, pokud jde o zamezení nedovoleného vynesení výbušnin a jiných nebezpečných látek z areálu společnosti. Tato bezpečnostní opatření jsou založena na různých metodách fyzické i elektronické kontroly, a to jak přímo u zdroje, tj. na jednotlivých pracovištích specializovanými vyškolenými pracovníky společnosti Explosia a.s., tak i na hranicích areálu specializovanou externí agenturou. Bližší údaje o jednotlivých postupech společnost nezveřejňuje, neboť by tím mohl být oslaben účinek kontrol.
Pokračování článku „Vyjádření společnosti Explosia a.s. k zásahu ÚOOZ v obci Valy“

Vyjádření společnosti Explosia a.s. k údajnému porušování předpisů v oblasti bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ve správním řízení vydal dne 19.2.2015 rozhodnutí, jímž se společnosti Explosia a.s. nařizuje provedení níže uvedených opatření do 30. 6. 2015. Přestože rozhodnutí obsahuje citlivé informace s tím, že ty, které jsou ze zákona utajovány, nejsou v rozhodnutí uváděny, získala jej média. Vzhledem k nejrůznějším interpretacím a dezinterpretacím daného rozhodnutí se společnost Explosia a.s. tímto vyjadřuje k výsledkům zjištění Obvodního báňského úřadu, jakož i obecně k dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu objektů, kde dochází k nakládání s výbušninami.
Pokračování článku „Vyjádření společnosti Explosia a.s. k údajnému porušování předpisů v oblasti bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin“