Úspěch s vůní zlata

Společnost Explosia a.s. se již tradičně účastní mezinárodního veletrhu zbrojní techniky v Brně nazvané IDET. V letošním roce se se svojí novinkou v boji proti terorismu Dezintegrátorem přihlásila do soutěže ZLATÝ IDET NEWS, kterou vyhrála.

První místo, ocenění Zlatý IDET news, si odnesl produkt vyvinutý Výzkumným ústavem průmyslové chemie společnosti Explosia a.s.. Dezintegrátor je speciální náložka sloužící pro „otevírání“ podezřelých zavazadel a předmětů (kufry, batohy, barely, dřevěné bedny, apod.) Využívá působení tzv. hmotného mraku, kdy se energie výbuchu přenáší do předmětu pomocí těžkého práškového materiálu.

Dezintegrátory jsou vyráběny ve dvou variantách. Dezintegrátor 13 se používá pro odborné otevření pomocí výbušniny u předmětů s málo pevným obalem ze vzdálenosti 10 až 80 cm, závislé na tloušťce otevíraného předmětu. Náložka obsahuje pouhých 13 gramů plastické trhaviny Semtex, což stačí na otevření podezřelého zavazadla. Oproti tomu Dezintegrátor 50 se vyznačuje vyšším výkonem, je proto určen pro otevírání tvrdších obalů, jako například plechových sudů, nebo dřevěných beden. Je schopný prorazit ocel o tloušťce až 4 milimetry. K tomu slouží 50 gramů plastické trhaviny Semtex.

Dezintegrátor využívá působení tzv. hmotného mraku, kdy energie výbuchu je přenesena do předmětu pomocí těžkého práškového materiálu. Předměty na krátkou vzdálenost dokáže prorazit, ale na větší vzdálenost (cca od 150 cm) už ztrácí energii a neohrožuje okolí rozletem střepin. Je tak bezpečný nejen z hlediska použití malého množství trhaviny, a proto je možné ho používat i v zastavěných oblastech.

V roce 2016 o tyto speciální náložky projevila zájem Pyrotechnická služba Policie ČR, která si náložky odzkoušela a potvrdila, že Dezintegrátory pracují tak, jak je požadováno. V současné době se připravují rozsáhlé zkoušky, které mají za cíl zavést tento nový prostředek do výbavy pyrotechnické služby. Podobný zájem je očekáván také ze strany speciálních sil AČR, IZS nebo HZS ČR.

Již 14. ročník mezinárodního veletrhu zbrojní techniky IDET se stal nejen českou tradicí, ale také jedním z největších veletrhů tohoto druhu v Evropě. Důkazem jsou pravidelné návštěvy zástupců vlád a průmyslu ze všech koutů světa. Pro představu, předposledního ročníku konaného v roce 2015 se účastnilo 462 firem z více než 30 zemí a veletrh navštívilo přes 27 tisíc návštěvníků.