Pardubická Explosia stoupá vzhůru

Rok 2015 byl pro nejvýznamnějšího českého výrobce výbušnin ve znamení růstu tržeb, zisku a také investic. V tom letošním se chce soustředit především na nové investice a nábor zaměstnanců do výroby.

Společnosti Explosia a.s. se v novodobé historii podařilo dosáhnout významného úspěchu už v roce 2014 se ziskem více než 40 milionů korun. Tržby činily téměř 750 milionů. „Rok 2015 pokračoval v nastoleném trendu, kdy hospodářský výsledek společnosti dosáhl před zdaněním výše 51,6 milionů, tržby zase 839 milionů korun“, říká generální ředitel Explosia a.s. Josef Tichý.

Tržby společnosti meziročně vzrostly o téměř 12 %. Dařilo se navyšovat prodeje jak průmyslových trhavin, tak i bezdýmných prachů. „Mezi nejvíce rostoucí produktové skupiny u trhavin patřily hlavně emulzní trhaviny a dynamity. U bezdýmných prachů byl růst prodejů podpořen investicí do nové výrobní linky v řádech desítek milionů korun. Dále se v roce 2015 podařilo navýšit prodeje velkorážové munice“, přibližuje místopředseda představenstva Explosia a.s. Robert Macek.

Marketingově nejvýraznější produktovou skupinou jsou plastické trhaviny, konkrétně skupina trhavin Semtex. Plastické trhaviny však v roce 2015 tvořily jen 5 % celkových tržeb, což je dáno širokým portfoliem výrobků. Portfolio výrobků společnosti obsahuje především výrobky pro civilní použití při těžbě surovin a ve stavebnictví, které tvoří přes 40% tržeb. „Společnost Explosia a.s. působí po celém světě, vývoz výrobků tvoří přibližně 60 % z celkové produkce“, prozrazuje generální ředitel Josef Tichý.

Robert Macek dodává: „I v roce 2015 pokračovala restrukturalizace skupiny Explosia, jejímž cílem je ozdravení skupiny a ukončení činnosti některých dceřiných společností.“

Pro rok 2016 je počítáno s pokračujícím růstem tržeb o téměř 13 %, předpokládáme  zvýšení produkce bezdýmných prachů, dynamitů či plastických trhavin. Plánovaný objem investic pro rok 2016 překračuje 150 mil. Kč a je tak meziročně vyšší o 30 %.

Velkou kapitolou bude pro společnost také nábor nových zaměstnanců. Současný stav 590 lidí je nedostačující. „Momentálně hledáme nové spolehlivé pracovníky na dělnické pozice pro obsluhu strojů a zařízení určeného k výrobě výbušnin s požadavkem na střední odborné vzdělání s technickým zaměřením, manuální zručností a fyzickou zdatností“, dodává vedoucí personálního oddělení společnosti Explosia a.s. Lucie Pošvářová. Podmínkou pro přijetí je čistý trestní rejstřík a dobrý zdravotní stav. Společnost nabízí stálé a dlouhodobé zaměstnání u významného zaměstnavatele, mnoho benefitů a nadprůměrnou mzdu.

Martin Vencl
Tiskový mluvčí, Explosia a.s.