Smutné výročí drtivého výbuchu

20. duben roku 2011 otřásl nejen pardubickým Semtínem. Ve společnosti Explosia totiž došlo k výbuchu při výrobě dynamitové trhaviny Perunit, při kterém zemřeli čtyři lidé. Tato nešťastná událost ovlivnila přijetí dalších  bezpečnostních opatření  ve společnosti, ale i její výrobu.

Nebylo ještě ani sedm hodin ráno, když nad Pardubice vystoupal oblak černého dýmu. Do Semtína na místo nehody vyrazili i kynologové s asistenčními psy, aby se pokusili v troskách dvou těžce poškozených objektů co nejrychleji najít případné oběti. Lehce zraněných osob ošetřili záchranáři devět. Čtyři lidé zemřeli.

Vyšetřování Explosií a Českým báňským úřadem ukázalo, že za výbuch mohla zřejmě technická závada v technologii na separační odstředivce. Mohlo jít například o skrytou vadu materiálu či vliv únavy některé ze součástek zařízení. Jednoznačně se přesnou příčinu výbuchu ale nepodařilo určit.

Vyčíslená škoda se vyšplhala na více než 60 milionů korun. „Společnost Explosia vyplatila rodinám obětí odškodnění, jehož výši ovšem nebudeme s ohledem na rodiny obětí prozrazovat“, dodává generální ředitel pardubické společnosti Josef Tichý.

Explosia a.s. právě s ohledem na tragické následky po nehodě přijala ještě přísnější bezpečnostní opatření významně snižující rizika na těchto pracovištích. „Jako jedna z nejdůležitějších opatření byla realizována nadstandardní organizační a technická opatření – kamery, snímače vibrací, apod. Rovněž byla přijata opatření, která mají vést k minimalizaci styku obsluhy se zpracovávanou masou obsahující  nitroglyceroglykol“, vysvětluje technický ředitel Explosie Pavel Mareček.

V této souvislosti se společnost také rozhodující měrou podílela na obnově historického památníku, který má na hřbitově v obci Hrádek vzpomínat na oběti všech tragických událostí, které se udály za celou dobu existence výbušinářských výrob v Semtíně.  Zástupci společnosti spolu se zastupiteli obcí Hrádek, Pohránov a Srch pomník společně odkryli 4. prosince roku 2014, což bylo symbolicky v den svátku patronky sv. Barbory.