Tisková zpráva 1. 6. 2011

Dne 1. 6. 2011 obdržel ředitel Explosie a.s. Ing. Josef Tichý, CSc. vyrozumění od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje o ztotožnění osob pohřešovaných v souvislosti s provozní nehodou ze dne 20. 4. 2011. V dopise je konstatováno, že se policii podařilo ztotožnit ostatky všech čtyř pohřešovaných osob. Zároveň policie sdělila, že informovala o této skutečnosti rodiny pohřešovaných prostřednictvím policejních psychologů, a že Okresní státní zastupitelství v Pardubicích bylo požádáno o souhlas s pohřbením ztotožněných lidských ostatků. Vyšetřování příčin nehody stále probíhá.

Společnost Explosia a.s. nadále a bez zbytečného odkladu činí všechny kroky potřebné ke zmírnění následků a zajištění existenční podpory rodin obětí. Průběžně zajišťuje a koordinuje pomoc pozůstalým, zprostředkovává spolupráci pojišťoven a banky s pozůstalými a aktuálně i Magistrátu města Pardubic a Oblastní charity Pardubice.

Společnost Explosia a.s. touto cestou děkuje všem, kteří se iniciativně připojili k její snaze o zajištění nezbytné a důstojné pomoci rodinám obětí a mimořádně si váží rozhodnutí těch pozůstalých, kteří se vzdali části pomoci ve prospěch nezletilých dětí jedné z obětí.