Mechanizace

fospol

Úsek Fospol pro realizaci svých činností využívá své stávající technické, materiální a organizační zázemí v Lipolticích a vzhledem k dostatečnému množství svých kapacit je schopen v případě poruchy nahradit kterýkoliv nasazený stroj fungujícím strojem. Fospol ve svém areálu v Lipolticích provozuje rovněž dílny s opravárenskou kapacitou, která dokáže neprodleně řešit případné poruchy techniky nasazené v příslušných lomech.

Úsek Fospol vlastní dostatečné množství technických prostředků k bezproblémovému zajištění všech činností nabízených v rámci této nabídky. Současný strojní park nasazený k případné realizaci zakázek čítá 7 ks pásových vrtných souprav (3 ponorná a 4 vrchní kladiva), 5 ks nákladních a užitkových vozidel ADR pro převoz výbušnin o nosnostech 0,8 t – 10,0 t, 8 ks hydraulických rozbíjecích kladiv na pásových nosičích,1 podvalník pro převoz těžké techniky o nosnosti 30 t a silniční tahač návěsů Volvo 6×6 a 3 ks mísících nabíjecích vozů pro mechanizované nabíjení odstřelů trhavinou vyráběnou přímo na místě spotřeby.