Svaz chemického průmyslu slaví 25 let

V letošním roce uplyne 25 let od založení Svazu chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR). Český chemický průmysl je perspektivní a silný obor, který je vhodným prostředím pro investice kapitálu a atraktivní zaměstnání. Oslavy výročí vyvrcholí na podzim v rámci tradičního Večera s českou chemií, kterého se účastní také zástupci společnosti Explosia a.s., coby člena SCHP ČR.

Novela zákona o registru smluv může mít dopad na pardubickou Explosii

Pardubice, 23. 2. 2017 – Poslanecká sněmovna včera schválila návrh novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), díky němuž může být z povinnosti uveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun vyjmuta také pardubická Explosia.

Pokračování článku „Novela zákona o registru smluv může mít dopad na pardubickou Explosii“