Soutěž mladý chemik

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, která je určená žákům 9. tříd základních škol, je v plném proudu. Největší regionální kolo pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Regionální kolo soutěže se koná 26. ledna 2016, celostátní finále pak v červnu roku 2016 na Univerzitě Pardubice.

Vyjádření společnosti Explosia a.s. k zásahu ÚOOZ v obci Valy

V rámci společnosti Explosia a.s. dochází k několikastupňové kontrole, pokud jde o zamezení nedovoleného vynesení výbušnin a jiných nebezpečných látek z areálu společnosti. Tato bezpečnostní opatření jsou založena na různých metodách fyzické i elektronické kontroly, a to jak přímo u zdroje, tj. na jednotlivých pracovištích specializovanými vyškolenými pracovníky společnosti Explosia a.s., tak i na hranicích areálu specializovanou externí agenturou. Bližší údaje o jednotlivých postupech společnost nezveřejňuje, neboť by tím mohl být oslaben účinek kontrol.
Pokračování článku „Vyjádření společnosti Explosia a.s. k zásahu ÚOOZ v obci Valy“