Novela zákona o registru smluv může mít dopad na pardubickou Explosii

Pardubice, 23. 2. 2017 – Poslanecká sněmovna včera schválila návrh novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), díky němuž může být z povinnosti uveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun vyjmuta také pardubická Explosia.

Pokračování článku „Novela zákona o registru smluv může mít dopad na pardubickou Explosii“