Vzdělávání

Na kvalitě zaměstnanců nám záleží, a proto investujeme do vzdělávání zaměstnanců významnou část finančních nákladů.

Využíváme dotace na vzdělávání.

Při nástupu do zaměstnání všichni zaměstnanci musí absolvovat vstupní školení zakončené testem. Následně probíhá zaškolení a zaučení na pracovišti.

Průběžně probíhají opakovaná školení BOZP, kvality a EMS, vnitřních předpisů a povinná zákonná školení.

Podporujeme také rozšiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Licenční studium na Univerzitě Pardubice, Ústav energetických materiálů

  • Teorie a technologie výbušnin
  • Rozpojování hornin výbuchem

Realizujeme rekvalifikační kurzy s cílem získání profesní kvalifikace

  • Chemik pro obsluhu zařízení
  • Chemik laborant

Prohlubování kvalifikace zajišťujeme formou odborných kurzů a školení.