Volné pracovní pozice

Kontaktujte nás přes formulář u nabídky jednotlivých pracovních pozic. Motivační dopisy a životopisy v elektronické podobě můžete také zasílat pod názvem vašeho příjmení na e-mail: [email protected]

Žádná z nabízených pozic Vás neoslovila?

Pokud máte i přesto zájem pracovat ve společnosti Explosia a.s., zašlete nám pomocí formuláře níže svůj životopis a my vás zařadíme do evidence uchazečů o práci. V případě, že bude vypsáno výběrové řízení na pozici, pro kterou budete splňovat požadavky, pozveme Vás na pohovor.Já, výše uvedený, uděluji tímto společnosti Explosia a.s., se sídlem Semtín 107, 530 02 Pardubice, IČ: 252 91 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828, svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této přihlášce do výběrového řízení na pracovní pozici a v jejích přílohách (např. životopis) a dalších údajů a informací v nich uvedených, týkajících se mé osoby, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro účely posouzení a vyhodnocení mé přihlášky a v současných i budoucích výběrových řízeních probíhajících ve společnosti Explosia a.s. Dále souhlasím se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání společnosti Explosia a.s., a to na dobu dvou let ode dne odeslání této přihlášky. Současně prohlašuji, že jsou mi známa práva, která mi dle příslušných ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů náleží, zejména že je mi známo mé právo tento souhlas kdykoli odvolat.