Volné pracovní pozice

Kontaktujte nás přes formulář u nabídky jednotlivých pracovních pozic. Motivační dopisy a životopisy v elektronické podobě můžete také zasílat pod názvem vašeho příjmení na e-mail: [email protected]

Žádná z nabízených pozic Vás neoslovila?

Pokud máte i přesto zájem pracovat ve společnosti Explosia a.s., zašlete nám pomocí formuláře níže svůj životopis a my vás zařadíme do evidence uchazečů o práci. V případě, že bude vypsáno výběrové řízení na pozici, pro kterou budete splňovat požadavky, pozveme Vás na pohovor.



Já, výše uvedený, uděluji tímto společnosti Explosia a.s., se sídlem Semtín 107, 530 02 Pardubice, IČ: 252 91 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828, svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této přihlášce do výběrového řízení na pracovní pozici a v jejích přílohách (např. životopis) a dalších údajů a informací v nich uvedených, týkajících se mé osoby, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro účely posouzení a vyhodnocení mé přihlášky a v současných i budoucích výběrových řízeních probíhajících ve společnosti Explosia a.s. Dále souhlasím se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání společnosti Explosia a.s., a to na dobu dvou let ode dne odeslání této přihlášky. Současně prohlašuji, že jsou mi známa práva, která mi dle příslušných ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů náleží, zejména že je mi známo mé právo tento souhlas kdykoli odvolat.