Spolupráce se školami

  • Střední průmyslová škola chemická Pardubice
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
  • Univerzita Pardubice
  • Univerzita obrany Brno

Podporujeme žáky základních škol a studenty nejen chemického oboru.

Nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých brigád pro studenty, jako možnost získat důležitou praxi, poznat blíže provoz společnosti a zajistit si možnost budoucího zaměstnání.

Studentům středních škol a vysokých škol umožňujeme realizovat exkurze a odborné praxe včetně praktických reálných ukázek výbušnin.

Spolupracujeme se studenty při tvorbě absolventských, bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Dlouhodobě podporujeme a jsme partnerem soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika