Energetické látky

Označení
Chemický
název
Hlavní
použití
TEX
4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyklo [5.5.0.05,9.03,11] dodekan
složka směsných trhavin se sníženou zranitelností
RDX-R
kulovitý 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexan (RDX)
aktivní komponenta termostabilních rozbušek, bleskovic a speciálních prostředků
NTO
3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO)
složka směsných trhavin se sníženou zranitelností a prachů
5-ATZ
5-aminotetrazol hydrát (5-ATZ)
meziprodukt pro syntézu, aktivní komponenta náplní generátorů plynů
GA
guanidinium 5-aminoetrazol (GA)
aktivní komponenta náplní generátorů plynů
GZT
guanidinium azotetrazolát (GZT)
aktivní komponenta náplní generátorů plynů
TAGN triaminoguanidin nitrát (TAGN) složka prachů a plynových generátorů
TMETN 1,1,1-trimethylolethan trinitrát aditivum do propelentů